Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. BBT Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bình Định đăng tải một số nội dung quan trọng giúp mỗi chúng ta tự liên hệ, tự soi mình để rèn luyện, phấn đấu.
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 24/4/2017 đến 30/4/2017
Dưới đây là liệt kê các tin, bài đã gửi về Ban biên tập trong Quý 1 năm 2017 nhưng không được đăng lên Trang thông tin điện tử. Chân thành cảm ơn các Cộng tác viên đã không ngừng đóng góp cho Trang TTĐT của Ngành trong thời gian qua, rất mong nhận được nhiều tin, bài có chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

Số lượt truy cập:206,840 lượt

Số người online:970 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved