Với mục đích tuyên truyền pháp luật, giúp người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, ngày 30/6/2018 tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, Viện KSND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các cơ quan hữu quan trên địa bàn huyện tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại Điều 232 BLHS 2015. Tới dự phiên tòa, có đại diện lãnh đạo các ban, ngành trong huyện và đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Sơn.
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Trong đó, BLTTHS có quy định sau khi kết thúc việc xét hỏi, chuyển qua phần tranh luận Kiểm sát viên trình bày luận tội.
Việc thấm nhuần sâu sắc và quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong tổ chức và vận hành nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Số lượt truy cập:480,487 lượt

Số người online:1,501 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved