Sáng nay (15/9/2021), tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối 138 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quân khu, quân chủng, binh chủng, bộ tư lệnh và các đơn vị tương đương thuộc Bộ Quốc phòng.
Ngày 11/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.
Thực hiện Công văn số 1432/VKSTC-V15 ngày 14/4/2021 của Viện KSND tối cao hướng dẫn công tác sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 và Thông báo số 84/TB-T2-ĐT ngày 12/4/2021 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2021, Viện KSND tỉnh Bình Định đã xây dựng Kế hoạch số 485/KH-VKS-TCCB ngày 16/4/2021 về tổ chức sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 và triển khai Kế hoạch đến các Trường Trung học phổ thông trên 11 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố; tiếp nhận được 20 hồ sơ do các đơn vị Viện KSND cấp huyện chuyển lên và tổ chức sơ tuyển cho các thí sinh đăng ký dự thi; nhiều hơn 08 hồ sơ so với năm 2020 (năm 2020 tiếp nhận 12 hồ sơ). Công tác sơ tuyển được thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở hồ sơ, kết quả học tập, các thí sinh dự sơ tuyển được kiểm tra thực tế về chiều cao, cân nặng, ngoại hình đáp ứng các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu của Ngành. Kết quả sơ tuyển cả 20 thí sinh đều đủ điều kiện dự tuyển sinh và được nhận Phiếu sơ tuyển của mình.
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo.
Trong hai ngày 3 và 4.4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ I, năm 2021. Có thể nói, Hội thi diễn ra thành công, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra.
Ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mội số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP có một số điểm mới nổi bật, như sau:
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2021, thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.
Sau gần 08 năm áp dụng vào thực tiễn, Bộ luật Lao động năm 2012 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013) đã bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho việc thực hiện, cũng như ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Để khắc phục những bất cập này, tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế cho Bộ luật Lao động năm 2012.
Đó là nội dung Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 14.12.2020. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, hội, đoàn thể tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các biện pháp an toàn khi tiếp xúc, phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ngoài cộng đồng.
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020.
Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,507,209 lượt

Số người online:2,788 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn