Viện KSND huyện Tây Sơn: Kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự, từ ngày 15/01/2016 đến 14/03/2016, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn đã phát hiện Chi cục thi hành án đã gửi 37 Quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát không đúng hạn luật định; các quyết định được gửi chậm từ 01 đến 04 ngày.

       Việc làm này của Chi cục THADS huyện Tây Sơn đã vi phạm Điều 38 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). Điều 38 Luật thi hành án dân sự quy định “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, các quyết định về thi hành án phải được gửi cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, trừ trường hợp Luật này có quy định khác”.
Để đảm bảo hoạt động thi hành án dân sự tuân theo đúng các quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn đã ban hành kiến nghị số 59/KSTHADS-KN ngày 21/3/2016 yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự huyện cần có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm nêu trên. Kiến nghị của Viện kiểm sát được Chi cục thi hành án dân sự chấp nhận, khắc phục tại công văn số: 108/CCTHADS ngày 29/3/2016.
                                                                                 
                                                                                         Nguyễn Đồng Việt
                                                         

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp
Vừa qua, Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định sản xuất chương trình Bảo vệ pháp luật về vụ án Phan Thanh Công phạm tội Giết người.
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 11/11/2019 đến 17/11/2019

Số lượt truy cập:852,067 lượt

Số người online:107 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved