Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định

Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Bình Định có 70 đoàn viên, 9 tổ công đoàn.

Ban chấp hành công đoàn có 7 đồng chí:

 

1. Đ/c Trần Minh Quốc – Chủ tịch

 

2. Đ/c Đỗ Tấn Phước – Phó Chủ tịch

 

3. Đ/c Đặng Xuân Nam - ủy viên

 

4. Đ/c Nguyễn Văn Lương - ủy viên

 

5. Đ/c Hoàng Huynh Thủy - ủy viên

 

6. Đ/c Hồ Kim Yến - ủy viên

 

7. Đ/c Nguyễn Minh Chung - ủy viên

 

* Ban chấp hành công đoàn có nhiệm vụ:

 

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội CĐCS VKSND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

 

- Chấp hành và thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của công đoàn cấp trên, của cấp ủy Đảng cơ quan. Quyết định các nhiệm vụ và biện pháp để tổ chức hoạt động và động viên cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong từng thời kỳ và của cả nhiệm kỳ công đoàn.

 

- Thông qua các phong trào thi đua; có trách nhiệm thu thập, giải quyết và phản ánh kịp thời các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động ở cơ quan, trên cơ sở đó kiến nghị lên công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan giải quyết.

 

- Tham gia với Thủ trưởng cơ quan thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động; đồng thời cùng với Thủ trưởng cơ quan đề xuất ý kiến lên cấp trên xem xét giải quyết.

 

- Chỉ đạo kiểm tra hoạt động đối với các Tổ công đoàn trực thuộc; quản lý tài chính của Công đoàn cơ sở VKSN tỉnh.

 

- Định kỳ hàng năm Ban chấp hành thực hiện báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động và hoạt động của công đoàn trong cán bộ, đoàn viên; bình xét thi đua, khen thưởng kip thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng.

 

* Thành tích đạt được:

 

Từ năm 1996 đến nay, CĐCS VKSND tỉnh Bình Định được công nhận là công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:933,471 lượt

Số người online:1,156 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved