Sơ kết công tác nữ công 6 tháng đầu năm 2014

Viện KSND cấp tỉnh gồm 11 đơn vị trực thuộc. Biên chế cấp tỉnh hiện có: 60 và 09 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 /CP, trong đó có 27 nữ.

Ban nữ công Viện KSND tỉnh Bình Định được chuẩn y gồm 03 đồng chí. Phối hợp với việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ở cấp tỉnh đã hoạt động theo dõi, chỉ đạo định kỳ.

 

6 tháng đầu năm 2014, thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 438/QĐ-VKSTC ngày 29/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu về công tác nữ của Viện KSND tỉnh Bình Định giai đoạn 2011- 2015; Ban nữ công cũng đã phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ của ngành Kiểm sát Bình Định giai đoạn 2011- 2015 đồng thời triển khai cho cán bộ nữ đăng ký phấn đấu trong các năm 2013-2015 về trình độ chuyên môn, về lý luận chính trị, về nâng cao trình độ tin học ngoại ngữ… Bản đăng ký này đã được thông qua Lãnh đạo từng đơn vị. Kết quả toàn thể cán bộ nữ ngành KS Bình Định nói chung và phụ nữ văn phòng viện tỉnh nói riêng đăng ký phấn đấu.

 

I. Kết quả hoạt động:

 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước về công tác nữ, về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ:

 

Ban nữ công Viện KSND tỉnh đã phối kết hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ chủ yếu tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt nữ công, có đôi khi triển khai trong sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Có thể sinh hoạt thường xuyên hoặc đột xuất. Nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt thường là quán triệt các văn bản có liên quan đến giới, bình đẳng giới, các quy định của Bộ luật lao động phần những quy định riêng đối với lao động nữ, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Số lượng chị em tham gia chiếm tỷ lệ cao.

 

Nhìn chung lãnh đạo Viện KSND rất quan tâm về việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác nữ công, vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Cụ thể như đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vào các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2010- 2015, 2016- 2021..., qua đó nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức về giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đã thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp để thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành. Nhờ đó công tác nữ công cũng được nâng lên về chất lượng.

 

2. Công tác xây dựng và triển khai công tác nữ công; kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới:

 

Số liệu thống kê cho thấy tại Viện KSND tỉnh Bình Định có 01 chị tham gia Ban chấp hành đảng ủy Viện KSND tỉnh Bình Định, 02 chị là Bí thư Chi bộ. Trưởng phòng là nữ có 02 chị, Phó trưởng phòng là nữ có 04 chị ( tăng thêm 01 chị so với cùng kỳ năm 2013 ).

 

Số lượng nữ quy hoạch giai đoạn 2010-2015, có 01 chị quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng tỉnh, 03 chị quy hoạch chức danh Trưởng phòng, 08 chị quy hoạch chức danh Phó trưởng phòng. Trong giai đoạn 2016-2021, quy hoạch Phó Viện trưởng tỉnh có 02 chị, Trưởng phòng 05 chị, Phó trưởng phòng 03 chị. 6 tháng đầu năm 2014, số lượng nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng là 04 người. Tính đến nay, 01 chị tốt nghiệp thạc sỹ luật, hiện toàn ngành có 02 chị đang theo học thạc sỹ ( cũng đều công tác tại Văn phòng Viện tỉnh ở các Phòng nghiệp vụ ).

 

Tạo điều kiện cho chị em giao lưu với các hoạt động xã hội hay công đoàn cấp trên phát động như tham gia giải chạy việt dã nữ cán bộ công chức; các giải thi đấu cầu lông, bóng chuyền do Công đoàn viên chức tỉnh phát động… tuy không đạt giải cao nhưng cũng góp phần hưởng ứng phong trào do Công đoàn Viên chức phát động.

 

3. Công tác tham mưu cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ nữ công, vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới:

 

Thông qua các cuộc họp cấp ủy, chi bộ và hội nghị CBVC-LĐ đưa nội dung để mọi người ý thức được việc thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 01/02/2009 của Chính phủ và Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Vào dịp cuối năm tổng kết hoạt động của đơn vị, có lồng ghép các tiêu chí đánh giá vào nội dung kiểm điểm bình bầu thi đua khen thưởng.

 

Trong quá trình triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 02 cấp; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh pháp lý; lãnh đạo quản lý đã tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện đưa đối tượng là nữ đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu.

 

Tìm, chọn cử để tham mưu cho lãnh đạo Viện bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo ở cả hai cấp tỉnh và huyện những đồng chí nữ có trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực, phẩm chất tốt.

 

Vì nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan tuy hoạt động nhưng Ban nữ công Viện KSND tỉnh chưa phát huy hết sức mạnh tập thể do đó công tác lãnh đạo quản lý điều hành có việc chưa được kịp thời, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm từng cá nhân nên có một số việc giải quyết còn chậm.

 

4. Các phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà ”, “ Nuôi con khỏe, dạy con ngoan ” luôn được chị em duy trì, phấn đấu hàng năm .

 

Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ chương trình “ Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa ”, nữ công đã phối kết hợp với công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động chị em hiểu mục đích, ý nghĩa, nhằm chia xẻ những mất mát, hy sinh, kịp thời động viên các lực lượng ngày đêm bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc bằng những hành động thiết thực như đóng góp vật chất, tài chính, nhắn tin để ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa.

 

5. Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3:

 

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua chung do ngành kiểm sát, công đoàn phát động nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh Bình Định năm 2014 với chủ đề “ Đổi mới, Kỷ cương, Chất lượng, Hướng về cơ sở ”. Vận động phụ nữ ngành kiểm sát Bình Định hưởng ứng phong trào thi đua " giỏi việc nước, đảm việc nhà", “ cán bộ kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm ”.

 

- Họp nữ cán bộ công chức trong cơ quan thống nhất nhằm đăng ký dự thi giải chạy Việt dã nữ cán bộ, công chức lần thứ 2 do công đoàn viên chức tỉnh phát động vào ngày 06-3-2014; tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, trong sáng và lành mạnh, tạo sự gắn bó, thân thiết, tăng cơ hội giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong cuộc sống, được sự ủng hộ của Cơ quan, Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh tổ chức cho chị em đi tham quan một số di tích lịch sử và làng nghề tại An Nhơn- Bình Định trong thời gian 1 ngày ( 07-3-2014 ).

 

II. Đánh giá về hoạt động nữ công ngành KS:

 

1. Thuận lợi

 

- Cấp ủy và Chính quyền rất quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của chị em trong đơn vị , chú trọng phát huy năng lực chuyên môn, sở trường của mỗi người để cơ cấu vào các vị trí phù hợp công việc chuyên môn, đoàn thể…

 

- Ý thức của mọi người không chỉ giới hạn trong phạm vi hoạt động của đơn vị mà còn nhận thức sâu sắc với xã hội và gia đình.

 

- Tạo cho chị em phấn khởi, hăng say làm việc phát huy năng lực của bản thân về chuyên môn, về sở trường góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

- Yên tâm làm việc, dân chủ được phát huy, chị em cũng thẳng thắn đề đạt với lãnh đạo những nguyện vọng của chị em.

 

2. Khó khăn:

 

Thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới rất khó thực hiện. Hơn nữa hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ không có nguồn kinh phí riêng nên rất khó thực hiện, khi triển khai phải đi xin chính quyền, đoàn thể hỗ trợ.

 

Ban nữ công chưa chủ động trong hoạt động do còn chú trọng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, học tập. Cụ thể trong kỳ Ban nữ công có 03 chị thì 01 nghỉ sinh, 01 thường xuyên đi học. Chị em nữ trong đơn vị cũng có tâm lý ỷ lại, chỉ “ phát ” thì mới “ động ”.

 

Hoàng Huynh Thủy

Phó trưởng phòng 9 - Viện KSND tỉnh Bình Định

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 24/9/2018 đến 30/9/2018
Ngày 30/8/2018, Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định ban hành Hướng dẫn số 03/HD-CĐVC về việc triển khai thực hiện vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng chính sách. Ban chấp hành Công đoàn triển khai đến cán bộ, công chức có nhu cầu thì liên hệ Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội địa phương tiến hành các thủ tục.
Nhận từ ngày 04/9/2018 đến ngày 07/9/2018.

Số lượt truy cập:542,932 lượt

Số người online:195 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved