Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo BLHS, BLTTHS năm 2015

Dưới đây là Công văn số 2307/VKSTC-V8 và Phụ lục so sánh một số điều luật liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

Công văn 2307/VKSTC-V8 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam 

 

Phụ lục so sánh một số điều luật liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Buổi phỏng vấn bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút ngày 25/11/2017
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 27/11/2017 đến 03/12/2017
Trang TTĐT Viện KSND tỉnh Bình Định đăng tải kết quả công nhận sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc theo liên kết bên dưới:

Số lượt truy cập:293,058 lượt

Số người online:169 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved