Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam theo BLHS, BLTTHS năm 2015

Dưới đây là Công văn số 2307/VKSTC-V8 và Phụ lục so sánh một số điều luật liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam.

Công văn 2307/VKSTC-V8 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam 

 

Phụ lục so sánh một số điều luật liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:706,780 lượt

Số người online:130 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved