Chủ tịch nước yêu cầu 'Ngành KSND cần đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL tới mọi tầng lớp nhân dân'

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đề nghị ngành KSND cần phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua tình hình tội phạm ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, mặc dù số vụ án khởi tố giảm nhưng tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn, quy mô tổ chức, hoạt động chặt chẽ, gây thiệt hại lớn về nhiều mặt cho xã hội, các cơ quan chức năng đã khởi tố hàng trăm nghìn vụ. Trong đó, nổi lên là các loại tội phạm về ma túy, xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng và trật tự, an toàn xã hội...

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Lãnh đạo VKSNDTC (Ảnh từ kiemsat.vn).

 

Nguyên nhân chủ yếu của tình hình tội phạm trên là do công tác quản lý nhà nước về kinh tế, xã hội ở một số lĩnh vực còn thiếu sót, sơ hở nhưng chưa được khắc phục kịp thời; tác động tiêu cực của tình hình suy thoái kinh tế và nợ xấu; hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế; sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận cán bộ và người dân...

 

Đặc biệt, có nguyên nhân do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, hiệu quả chưa cao của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng nói chung, trong đó có trách nhiệm của ngành KSND nói riêng trong việc thực hiện công tác này.

 

Với diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, nhiệm vụ tăng, yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, nhất là việc chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bảo đảm dân chủ hơn nữa trong các hoạt động tố tụng, bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân... bảo đảm các đạo luật mới về tư pháp sớm đi vào cuộc sống; cán bộ, Kiểm sát viên ngành KSND cần nắm bắt đầy đủ quy định của các bộ luật, luật áp dụng trực tiếp vào công việc của mình, kịp thời vận dụng có hiệu quả các quy định của luật để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tư pháp, về cải cách tư pháp, về hoạt động tư pháp nói chung và về hoạt động tư pháp nói riêng của ngành Kiểm sát nhân dân, về các hành vi, thủ đoạn, tính chất, mức độ của các loại tội phạm đã diễn ra trong thời gian qua tới các cấp, các ngành, tới mọi tầng lớp nhân dân để đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm có hiệu quả cao.

 

Cùng với việc đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm hoạt động tư pháp, tại buổi làm việc với Lãnh đạo chủ chốt VKSNDTC, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã nhấn mạnh:

 

“Công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật của chúng ta thời gian vừa qua cũng có làm và có hiệu quả, nhiều nơi cũng làm rất tốt, nhưng mà nhìn về tổng thể thì cũng chưa làm một cách thường xuyên, sâu rộng nên nhận thức về pháp luật dẫn đến ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận vẫn chưa nghiêm chỉnh cái này tôi đề nghị các đồng chí cần phải quan tâm.

 

Ngành KSND cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đạo luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân”./.

 

Nguyễn Long

Nguồn: Kiemsat.vn 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 13/8/2018 đến 19/8/2018
Các đồng chí tải tài liệu phục vụ cho Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và tập huấn chuyên đề đợt 4 theo đường liên kết để theo dõi.

Số lượt truy cập:512,827 lượt

Số người online:232 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved