Ngành KSND Bình Định - Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND được Viện trưởng Viện KSND tối cao ban hành ngày 23/8/2012 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động báo chí của ngành KSND.

Trao nhà tình nghĩa

Ngành KSND tỉnh Bình Định trao tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Huỳnh Văn Nhiều.

 

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Viện KSND tỉnh Bình Định đã quán triệt và triển khai thực hiện với nhiều giải pháp tích cực, bám sát nội dung trọng tâm tuyên truyền theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền Viện KSNDTC. Qua công tác tuyên truyền của Ngành KSND các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, thấy rõ hơn, hiểu sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của Ngành KSND và những đóng góp của Viện KSND tỉnh đối với địa phương trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân; góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

 

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành KSND, cùng với hoạt động của Tổ tuyên truyền, Trang thông tin điện tử của Ngành hoạt động có nhiều khởi sắc, nhiều chuyên mục được khai thác, sử dụng và ứng dụng rất tiện ích, mang lại hiệu quả cao, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trang thông tin điện tử đã phát huy được thế mạnh của phương tiện này; thông tin được cập nhật thường xuyên; nội dung phản ánh được nhiều lĩnh vực, khâu công tác của ngành; tin, bài ngày càng phong phú, có chất lượng tốt, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin về các chủ trương công tác, tuyên truyền về các mặt hoạt động của đơn vị, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và phổ biến các văn bản mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện KSND; hình thức thể hiện sinh động và hấp dẫn được nhiều bạn đọc truy cập, tìm hiểu thông tin, góp phần không nhỏ trong hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở địa phương cũng như trong Ngành kịp thời, đạt hiệu quả cao. Trong năm 2016, đã có 226 tin, bài, hình ảnh, 03 clip gửi cho Trang thông tin điện tử của ngành phản ánh về các mặt hoạt động của Viện KSND cả 2 cấp tỉnh Bình Định, cụ thể như: Tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Ngành KSND; tuyên truyền về các hoạt động, các sự kiện lớn của Ngành; tuyên truyền về triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014, tuyên truyền các đạo luật mới về tư pháp thông qua hình thức Gameshow “Chúng tôi là Kiểm sát viên”. Nhiều bài viết, phóng sự đã được đưa tin, phát trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bình Định, đồng thời cũng được đăng tải, đưa tin trên nhiều Báo giấy, Báo mạng của địa phương và Tạp chí kiểm sát, đặc biệt trong năm 2015 và 2016 Viện KSND tỉnh Bình Định đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” nhằm tuyên truyền Luật tổ chức Viện KSND và Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015….

 

Viện KSND tỉnh Bình Định tại Gala Chung kết toàn quốc Cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên".

 

Bên cạnh hình thức trực tiếp tuyên truyền bằng việc viết tin, bài, Ngành KSND Bình Định đã có những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đó là sự kết hợp, lồng ghép qua các hoạt động nghiệp vụ như tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua hoạt động thực hành quyền công tố tại các phiên tòa, nhất là các phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa rút kinh nghiệm, các phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh, đã tổ chức và phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thực hiện 05 phiên tòa giả định; tham gia trợ giúp pháp lý tại 08 huyện, thị xã, thành phố hoặc qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu tố và các hoạt động khác có tiếp xúc với người dân...Đặc biệt, qua trang tin đã biểu dương nhiều gương cán bộ Kiểm sát viên giỏi, tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trong Ngành KSND. Ngoài ra, công tác tuyên truyền còn được thể hiện qua các hoạt động đoàn thể, qua thực hiện phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới", qua các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà, trong năm 2016 bằng nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức trong Ngành xây dựng Nhà tình nghĩa cho 01 gia đình chính sách tại huyện Phù Cát...

 

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh còn phối hợp với tạp chí kiểm sát thực hiện các chương trình Truyền hình Kiểm sát nhân dân tại tỉnh Bình Định… với nội dung thông tin về các mặt hoạt động, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống tham nhũng; tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, thực hiện lời dạy của Bác với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện KSNDTC về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 07/KH-VKSTC ngày 15/01/2016 của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân về nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2016. Trong thời gian tới Ngành cần tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau:

 

Tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là: Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của Viện KSND và các cơ quan tư pháp; chỉ đạo của Lãnh đạo Viện KSNDTC về định hướng, chủ trương công tác kiểm sát năm 2016; các nội dung tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin- Truyền thông.

 

Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014; thông tin, tuyên truyền phục vụ việc quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai các luật, bộ luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam… nhất là các quy định mới, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, của các chức danh tư pháp trong ngành KSND và các vấn đề liên quan.

 

Trao đổi qua các bài viết nêu các vụ, việc cụ thể, mà quá trình giải quyết vụ, việc đó, hiện còn có những quan điểm khác nhau về nhận thức và áp dụng pháp luật, về phương hướng và các biện pháp để giải quyết đúng đắn vụ việc; các bài viết bình luận các bản án, các quyết định tố tụng, các quy định, văn bản hướng dẫn... để cùng tham khảo, vận dụng.

 

Tuyên truyền về kết quả các lĩnh vực hoạt động, công tác của các đơn vị trong Ngành, trọng tâm là: Kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; về các phong trào thi đua của Ngành, hướng về cơ sở, các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp...

 

Thực hiện linh hoạt, đa dạng các biện pháp tuyên truyền; chú trọng lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, nhất là các hoạt động trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật đến với bà con nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài lên Trang thông tin điện tử của Ngành.  Tích cực, chủ động phối hợp với Chương trình truyền hình kiểm sát nhân dân và đài Phát thanh và truyền hình địa phương để thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền.

 

Thời gian tới, sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sẽ có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Chính vì thế công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Ngành, về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong lòng nhân dân càng phải được đẩy mạnh để làm cho mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự công bằng của xã hội, sự nghiêm minh của pháp luật. Qua đó tạo tinh thần trách nhiệm trong công việc, lòng yêu Ngành, yêu nghề, khả năng sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tố Phong

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:703,543 lượt

Số người online:752 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved