Viện KSND huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2017

Chiều ngày 15/02/2017, Viện KSND huyện Phù Mỹ phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017.

 Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thân-Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Phù Mỹ. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch công đoàn cơ sở, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị CBCC năm 2017

 

 Năm 2016,  Lãnh đạo đơn vị, BCH Công đoàn luôn chú trọng, quan tâm thực hiện đúng Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định đối với từng lĩnh vực hoạt động của Ngành, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, dân chủ trong nội bộ cơ quan và dân chủ trong quan hệ, giải quyết công việc với công dân, cơ quan hữu quan. Thực hiện thu chi tài chính đúng quy định, có hiệu quả,đảm bảo tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, tổ chức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, cải tiến điều kiện làm việc nhằmthực hiện thắng lợi kế hoạch công tác đã đề ra và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, người lao độngtrong đơn vị. Nhất là, thảo luận đề ra giải pháp thực hiện khâu công tác đột phá năm 2017 mà đơn vị đã đề ra đó là: “Hạn chế án hình sự trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên và nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật”.Với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tạị, hạn chế trong  năm 2016, từ đó đề ra những giải pháp thiết thực để kịp thời khắc phục, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017.