Thanh tra

Thanh tra là đơn vị tương đương cấp phòng, trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Định, được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2017 của Viện KSND tối cao.

Chức năng, nhiệm vụ:

 

Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định thực hiện các công tác sau đây:

- Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp;

- Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của Viện KSND;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức và người lao động trong Ngành KSND tỉnh Bình Định;

- Quản lý, theo dõi việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra án hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện phân công.

 

Về cơ cấu tổ chức:

 

- Biên chế của phòng hiện có 03 cán bộ công chức, gồm: 01 Chánh Thanh tra; 01 Kiểm sát viên trung cấp; 01 Kiểm tra viên chính.

- Chánh Thanh tra: Thái Văn Mừng.

- Kiểm sát viên trung cấp: Nguyễn Phương Trà.

- Kiểm tra viên chính: Nguyễn Hoàng Chinh.

 

Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị:

 

- 100% có trình độ Đại học.

- Cao cấp lý luận chính trị: 01 đồng chí.

- Trung cấp lý luận chính trị: 01 đồng chí.

- Sơ cấp lý luận chính trị: 01 đồng chí. 

 

Thông tin liên hệ:

 

- Địa chỉ:  Số 04 đường Trần Cao Vân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Điện thoại: 056. 3609.277. 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 18/11/2019 đến 24/11/2019
Vừa qua, Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định sản xuất chương trình Bảo vệ pháp luật về vụ án Phan Thanh Công phạm tội Giết người.

Số lượt truy cập:853,684 lượt

Số người online:1,752 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved