Cần có nhiều bài viết về xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 08/6/2017, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND ban hành công văn số 2086/VKSNDTC-T4 về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng).

Giải Búa liềm vàng là giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng được tổ chức hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương Đảng phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, nhằm chấm và trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng… đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Năm 2017, tiếp tục hưởng ứng giải, đồng thời, kêu gọi các tác giả, nhóm tác giả trong toàn ngành tích cực viết bài dự thi, qua đó sẽ lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải Búa liềm. Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND yêu cầu một số nội dung như sau:

 

Thứ nhất, triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về Giải Búa liềm vàng trên Báo BVPL, TCKS, Trang thông tin điện tử của VKSNDTC và các Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh, thành phố (xem thông tin về Giải đăng trên website của Tạp chí Xây dựng Đảng, tại địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn).

 

Thứ hai, Báo BVPL, TCKS xây dựng kế hoạch thực hiện, mở chuyên mục, động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên tích cực thâm nhập thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong ngành để viết bài về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành KSND trong sạch vững mạnh; tập trung phản ánh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành KSND gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”… Trên cơ sở đó, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi tham gia Giải Búa liềm vàng.

 

Thứ ba, Tổ tuyên truyền của VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, VKSQS Trung ương phát động các thành viên và cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị tham gia viết tin bài về chủ đề xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh để gửi đăng trên Báo BVPL, TCKS và các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương.

 

Giao Tạp chí Kiểm sát – đơn vị thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo với Lãnh đạo VKSNDTC và Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền.

 

Kế hoạch tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Thể lệ


Ngân Hà

Nguồn: Kiemsat.vn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 13/8/2018 đến 19/8/2018
Các đồng chí tải tài liệu phục vụ cho Hội nghị giao ban công tác tháng 8 và tập huấn chuyên đề đợt 4 theo đường liên kết để theo dõi.

Số lượt truy cập:512,827 lượt

Số người online:229 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved