Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Sáng 02/8/2017, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, Đảng viên.

Đ/c Trần Văn Sang - Bí thư Ban cán sự Đảng, phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Từ ngày 05/5/2017 đến ngày 10/5/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) đã họp Hội nghị lần thứ năm để bàn, thảo luận, cho ý kiến những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành 3 Nghị quyết quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang – Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên Đảng bộ nắm bắt  nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên; kết hợp với nghiên cứu tài liệu có liên quan để có nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn; từ đó chủ động xây dựng cho mình bản thu hoạch sau học tập nghị quyết một cách hiệu quả, phù hợp với từng cán bộ, đảng viên và tình hình cụ thể ở chi bộ, đơn vị mình; có liên hệ thực tiễn công tác của đơn vị vàtrách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới.

 

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, trình bày Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCHTW khóa XII.

 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Phạm Trung Thuận – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thành Quát - Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trực tiếp giới thiệu 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế, việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân./.

 

Nguyễn Trang

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp

Số lượt truy cập:724,556 lượt

Số người online:209 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved