Thông báo kết luận cuộc họp trực báo tháng 8/2017

Thông báo số 1386/TB-VKS.

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:448,826 lượt

Số người online:1,297 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved