Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Sáng 03/01/2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, Đảng viên.

Đ/c Phạm Trung Thuận - Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy; phát biểu tại Hội nghị.

 

Từ ngày 04/10/2017 đến ngày 11/10/2017, sau 7 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII đã thảo luận, quyết định ban hành 4 Nghị quyết: Nghị quyết 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19/NQ/TW về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW về Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;  Nghị quyết 21-NQ/TW về  Công tác dân số trong tình hình mới. Bốn Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành tại Hội nghị lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tất cả đều là những quyết sách quan trọng, phức tạp và nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên Đảng bộ cần nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới. Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, từ đó chủ động xây dựng cho mình bản thu hoạch sau học tập nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt, phù hợp với mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết, các chi bộ cần bố trí thời gian thảo luận, có liên hệ thực tiễn công tác của đơn vị vàtrách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết trong thời gian tới.

 

Đ/c Nguyễn Thành Quát - Phó Viện trưởng, Đảng ủy viên; phát biểu tại Hội nghị.

 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp giới thiệu các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng nhấn mạnh những vấn đề cần lưu ý, quan trọng đối với từng nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại kỳ họp này đồng thời để Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ cần vào cuộc quyết liệt, chủ động, gương mẫu, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức, đơn vị; Đảng bộ cần ra sức đoàn kết, phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được đề ra ngay từ đầu năm./. 

 

Nguyễn Trang

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp

Số lượt truy cập:724,563 lượt

Số người online:255 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved