Kế hoạch công tác năm và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Ngày 05/01/2018, Viện trưởng ký ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 và Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bình Định.

Kế hoạch số 25/KH-VKS - Kế hoạch công tác năm của Viện KSND tỉnh Bình Định

 

Kế hoạch số 27/KH-VKS - Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bình Định

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:644,772 lượt

Số người online:2,841 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved