Thông báo về việc sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2018

Công văn số 612/VKS-TCCB.

Phụ lục

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp

Số lượt truy cập:703,543 lượt

Số người online:754 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved