Thông báo về việc đăng ký bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, Lào, Khmer

Công văn số 991/VKS-TCCB.

Công văn số 2330-CV/BTCTU

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:769,611 lượt

Số người online:2,609 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved