Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày 16/7/2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định; tham dự có các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

 

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

 

Trong 06 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đảng viên; quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng; kịp thời triển khai và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. 

 

Đ/c Trần Văn Sang -Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Bên cạnh công tác xây dựng Ngành, công tác phát triển Đảng đã kết nạp 02 Đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy chú trọng, quan tâm đúng mức, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức.Quán triệt cán bộ, đảng viên học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, tại Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã biểu dương 06 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu, đã tổ chức thành công Cuộc thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với thành tích đạt được, Đảng bộ Viện KSND tỉnh vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đợt sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mời giao lưu “Người đứng đầu tiêu biểu xuất sắc” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Viện KSND tỉnh Bình Định đã đạt được các chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành, như: Kiểm sát trực tiếp về công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định (PC45) đã phát hiện một số vi phạm và ban hành kết luận, kiến nghị khắc phục; không có án hình sự quá hạn luật định, không có án đình chỉ điều tra do không phạm tội, bị cáo bị Viện KSND truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; chỉ đạo việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ khâu công tác đột phá trong năm 2018; chỉ đạo trong việc phối hợp với Tòa án tỉnh tổ chức 08 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên (hình sự 06, dân sự 01, hành chính 01); ban hành 11 kiến nghị yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh khắc phục vi phạm (hình sự 09, dân sự 01, hành chính 01); ban hành 05 kháng nghị phúc thẩm (hình sự 02, dân sự 02, hành chính 01) và ban hành 07 thông báo rút kinh nghiệm (hình sự 05, dân sự 01, hành chính 01); tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, thực trạng và giải pháp”, qua đó tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.  

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Bí thư Đảng ủy lưu ý: Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 thì toàn Đảng bộ phải chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng cuối năm và tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu còn lại như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả khâu công tác đột phá của Ngành đã chọn về hình sự, dân sự; tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc xét chọn án điểm, án rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp (chú trọng việc phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức truyền hình trực tuyến); tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác, các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra chưa đạt; đưa ra các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, nhất là các giải pháp để hạn chế việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đó nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Ngành giao phó./. 

 

Quốc Việt

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,334,718 lượt

Số người online:1,070 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn