Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Ngày 23/7/2018, Đảng bộ Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, Đảng viên.

Đ/c Trần Văn Sang - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định chủ trì Hội nghị.

 

Từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 7 khóa XII. Hội nghị lần này đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, gồm có: Nghị quyết 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". 03 Nghị quyết vừa được Ban Chấp hành Trung ương thông qua là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đề nghị cán bộ, đảng viên Đảng bộ cần nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới. Việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, từ đó chủ động xây dựng cho mình bản thu hoạch sau học tập nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực. Nội dung thu hoạch của cá nhân phải tập trung nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết, đề xuất kiến nghị các biện pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết thì Bí thư các chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng các đoàn thể trực thuộc cần xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Hội nghị đã được nghe các đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp giới thiệu 3 Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh để quan điểm, nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần vào cuộc quyết liệt, chủ động, gương mẫu, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức, đơn vị; Đảng bộ ra sức đoàn kết, phấn đấu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đã được đề ra ngay từ đầu năm./.

 

Nguyễn Trang

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,334,554 lượt

Số người online:1,024 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn