Kế hoạch triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 trong Ngành KSND

Kế hoạch số 1555/KH-VKS-VP.

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:703,475 lượt

Số người online:559 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved