Thông báo thi tuyển Kiểm sát viên năm 2018

Công văn số 2151/VKS-TCCB.

 

 

Thông báo số 2085/HĐTT-VKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:747,015 lượt

Số người online:958 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved