Kế hoạch phát động và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Các đơn vị tải nội dung Kế hoạch bên dưới:

Kế hoạch số 201/KH-VKS 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:933,535 lượt

Số người online:1,506 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved