Phòng kiểm sát thi hành án Dân sự (Phòng 11)

Phòng kiểm sát Thi hành án dân sự là đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Bình Định có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những Bản án, Quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

 

- Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối Cao, ban hành chương trình công tác của đơn vị theo hướng dẫn của Vụ 10 (cũ) và hướng dẫn nghiệp vụ các VKSND cấp huyện.

 

- Tập huấn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, trả lời thỉnh thị và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ của cấp huyện. Xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ theo sự phân công của Lãnh đạo Viện tỉnh và Vụ 10 (cũ)- VKSND Tối cao

 

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự;

 

- Đề xuất với Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự;

 

- Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh.

 

Cơ cấu tổ chức:

 

Biên chế của phòng có 05 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí lãnh đạo quản lý, 01 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp và 01 Chuyên viên.

 

Trưởng phòng: Phạm Văn Chính;

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Đức Hạnh;

 

Trình độ chuyên môn và lý luận chính trị:

 

100% có trình độ Đại học.

 

Cao cấp lý luận chính trị: 02 đồng chí

 

Trung cấp lý luận chính trị: 02 đồng chí

 

Sơ cấp lý luận chính trị: 01 đồng chí

 

Thông tin liên hệ:

 

Địa chỉ: 04 Trần Cao Vân, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

Điện thoại: 02563.820.559

 

Tập thể Phòng 11 - Viện KSND tỉnh Bình Định. Ảnh chụp năm 2018

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 01/6/2020 đến 07/6/2020
Tải theo đường liên kết bên dưới:
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

Số lượt truy cập:933,474 lượt

Số người online:1,206 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved