Giới thiệu một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết thi hành

Ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây được gọi là BLHS năm 2015) và Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật; ngày 18/12/2015, Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 33/2015/L-CTN công bố Bộ luật và Nghị quyết này; Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu những điểm mới, sửa đổi, bổ sung cơ bản của BLHS năm 2015 và nội dung Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật. Mời tải về ở đường liên kết bên dưới:

Giới thiệu một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung của BLHS 2015 và Nghị quyết thi hành

 

Trần Minh Quốc

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Số lượt truy cập:706,766 lượt

Số người online:24 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved