Viện KSND thị xã An Nhơn kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Hạt kiểm lâm thị xã

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 22/5/2019 Viện KSND thị xã An Nhơn phối hợp với Ban Pháp chế HĐND thị xã An Nhơn tiến hành kiểm sát trực tiếp Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm (thời điểm từ ngày 01/12/2018 đến ngày 10/5/2019). Đoàn kiểm sát do đồng chí Bạch Xuân Hòa – Thị ủy viên, Viện trưởng Viện KSND thị xã An Nhơn làm Trưởng đoàn.

 

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Phan Văn Hải - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn, các thành viên trong Đoàn đã trực tiếp tiến hành nghiên cứu hồ sơ vụ việc, tài liệu, sổ sách liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua đó, nhận thấy Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn về cơ bản đã thực hiện đầy đủ việc lập sổ sách, xây dựng hồ sơ các vụ việc đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn còn gặp phải một số vi phạm, thiếu sót như: Sử dụng biểu mẫu, sổ sách cũ; việc lập sổ phân loại, thụ lý tin báo, tố giác về tội phạm chưa kịp thời…

 

Trên cơ sở kết quả trực tiếp kiểm sát, Viện KSND thị xã An Nhơn đã kiến nghị một số tồn tại, thiếu sót, được Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn chấp nhận, khắc phục./. 

 

Công Quyền

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:842,510 lượt

Số người online:1,262 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved