Kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phù Mỹ

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong hai ngày 23- 24/5/2019, Viện KSND huyện Phù Mỹ phối hợp với Phòng Tư pháp và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND Thị trấn Bình Dương, UBND Thị trấn Phù Mỹ, UBND xã Mỹ Hòa, UBND xã Mỹ Thắng. Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Ngô Văn Vinh- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Phù Mỹ làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Mỹ Thắng.

 

Sau khi nghe đồng chí Ngô Văn Vinh- Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, đại diện UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình tổ chức thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị để Đoàn kiểm sát trực tiếp nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn thực hiện. Sau đó, Đoàn tiến hành kiểm sát việc tiếp nhận thủ tục thi hành án, tiếp nhận bị án hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và việc xác lập hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.

 

Kết quả kiểm sát cho thấy, tại UBND Thị trấn Bình Dương, Thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Hòa và xã Mỹ Thắng đã tổ chức thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, tuân thủ đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. So với những năm trước, công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trong năm 2019 được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ hơn, nhất là kịp thời phân công người trực tiếp quản lý, giáo dục người được hưởng án treo, hàng Quý người được hưởng án treo đều làm bản tự nhận xét quá trình thi hành án và có nhận xét của người có thẩm quyền. Sau khi người hưởng án treo chấp hành xong thời gian thử thách, UBND các xã, thị trấn đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Phù Mỹ lưu trữ đúng quy định.

 

Bên cạnh những ưu điểm đạt được như đã nêu trên, UBND các xã, thị trấn vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế cần khắc phục kịp thời như: Hàng năm UBND các xã, thị trấn không làm hồ sơ đề nghị giảm thời gian thử thách cho người được hưởng án treo theo quy định của Luật Thi hành án hình sự; chưa nắm được cách tính thời gian thi hành án cải tạo không giam giữ, nên tính thời gian thi hành án cho người thi hành án chưa đúng.

 

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Ngô Văn Vinh - Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp đã thông qua Dự thảo kết luận và kiến nghị khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại và được UBND các xã, thị trấn thống nhất, trên cơ sở đó, Viện KSND huyện Phù Mỹ sẽ có kết luận chính thức và kiến nghị để UBND các xã, thị trấn kịp thời khắc phục, bảo đảm công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ được tuân thủ thống nhất, góp phần ổn định tình hình  an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương./. 

 

Thanh Nghị

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:842,514 lượt

Số người online:1,280 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved