Kiến nghị đề nghị đình chỉ giải quyết vụ án

Phòng 10 - Viện KSND tỉnh Bình Định tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 03 kiến nghị đề nghị TAND tỉnh Bình đình chỉ giải quyết đối với 03 vụ án hành chính.

Trong tháng 7/2019, qua công tác kiểm sát việc thụ lý các vụ án hành chính sơ thẩm, Phòng 10 – Viện KSND tỉnh Bình Định đã phát hiện 03 thông báo thụ lý vụ án hành chính do TAND tỉnh Bình Định thụ lý thuộc trường hợp phải đình chỉ giải quyết vụ án do Người khởi kiện khởi kiện hành vi không thực hiện việc lập thủ tục và không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND các cấp trong khi chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể: 

 

Để làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 14, tờ bản đồ 18; thửa đất số 20, tờ bản đồ số 36 và thửa đất số 11, tờ bản đồ 43  tọa lạc tại Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định; các ông Võ Khắc Dương, Cao Văn Tốn, Nguyễn Văn Tân có đơn yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định – Chi nhánh huyện Hoài Nhơn tiến hành đo đạc, lập trích lục bản đồ địa chính của các thửa đất. Sau khi nhận được Phiếu yêu cầu đo đạc lập trích lục bản đồ địa chính thửa đất tại các thửa đất, Văn phòng đăng ký đất tỉnh Bình Định – Chi nhánh huyện Hoài Nhơn Nhơn phối hợp với UBND xã Hoài Mỹ kiểm tra ranh, mốc giới thửa đất tại thực địa để đo đạc lập trích lục các thửa đất. Tuy nhiên, các thửa đất trên hiện đều có tranh chấp hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đang bị yêu cầu xử lý vi phạm hành chính nên UBND xã Hoài Mỹ không thống nhất dẫn đạt để đo đạc lập trích lục bản đồ. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định – Chi nhánh huyện Hoài Nhơn có văn bản chuyển trả hồ sơ đo đạc lập bản vẽ địa chính các thửa đất cho các ông Võ Khắc Dương, Cao Văn Tốn, Nguyễn Văn Tân. Như vậy, cho đến trước ngày thụ lý các vụ án UBND xã Hoài Mỹ, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định – Chi nhánh huyện Hoài Nhơn chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất số 14, tờ bản đồ 18; thửa đất số 20, tờ bản đồ số 36 và thửa đất số 11, tờ bản đồ 43  tọa lạc tại Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định cho các ông Võ Khắc Dương, Cao Văn Tốn, Nguyễn Văn Tân để xác nhận, thẩm định và trình UBND huyện Hoài Nhơn xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ những căn cứ trên cho thấy UBND xã Hoài Mỹ, UBND huyện Hoài Nhơn chưa phát sinh hành vi hành chính bị kiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật tố tụng hành chính nên chưa làm ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của các ông Võ Khắc Dương, Cao Văn Tốn, Nguyễn Tân trong việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những thửa đất nêu trên.

 

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định áp dụng điểm h khoản 1 Điều 143 và điểm c khoản 1 Điều 123 Luật tố tụng hành chính đình chỉ giải quyết vụ án và đã được TAND tỉnh Bình Định chấp nhận ban hành các Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án./. 

 

Thanh Thủy

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 26/10/2020 đến 01/11/2020
Nhận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:989,990 lượt

Số người online:139 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved