Về việc góp ý dự thảo, hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc Viện KSND cấp tỉnh

Công văn số 1514/VKS-TCCB.

 

 

Công văn số 3597/VKSTC-V15

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 26/8/2019 đến 01/9/2019
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 19/8/2019 đến 25/8/2019
Giấy mời số 1443/GM-VKS.

Số lượt truy cập:819,039 lượt

Số người online:725 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved