Viện KSND tỉnh Bình Định tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 8 thuộc Viện KSND tối cao

Sáng ngày 28/2/2020, tại trụ sở Viện KSND tỉnh Quảng Nam, Cụm thi đua số 8 đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua - khen thưởng, ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Cụm thi đua số 8 gồm có Viện KSND các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận do Viện KSND tỉnh Quảng Nam làm đơn vị Cụm trưởng.

 

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 ký giao ước thi đua.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch tổ chức, hoạt động, đăng ký thi đua của Cụm thi đua số 8 và giao ước thi đua năm 2020.

 

Theo đó, các đơn vị của Cụm thi đua số 8 thi đua thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2020 “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, phát động các đợt thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị.

 

Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), 75 năm cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2020), kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước.

 

Toàn Cụm tiếp tục hưởng ứng, chủ động, sáng tạo và tổ chức có hiệu quả phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”,phong trào thi đua thành lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Cháp hành Trung ương; thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả,…

 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2020, trong đó có 4 đơn vị đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên), 2 đơn vị đăng ký Cờ thi đua Ngành KSND (Khánh Hòa, Ninh Thuận)./.

 

Nguyễn Văn Hải

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,512 lượt

Số người online:890 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn