Khối thi đua số 1- Viện KSND tỉnh Bình Định ký giao ước thi đua năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 2016/HD-TĐKT ngày 28/10/2019 của Viện KSND tỉnh Bình Định về việc tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định; chiều ngày 03/3/2020, Khối Thi đua số 1- Viện KSND tỉnh Bình Định gồm 07 đơn vị trực thuộc (Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7, Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10, Phòng 11) tổ chức phát động và ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

 

Lãnh đạo 07 đơn vị trong Khối thi đua số 1 - Viện KSND tỉnh Bình Định ký giao ước thi đua.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Quát - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, phụ trách Khối Thi đua số 1 cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của 07 đơn vị.

 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận đi đến thống nhất với Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua và Giao ước thi đua của Khối Thi đua số 1 năm 2020 với chủ đề: “Khối Thi đua số 1 – Viện KSND tỉnh Bình Định đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, năng động, sáng tạo lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020); kỷ niệm 45 năm truyền thống ngành KSND tỉnh Bình Định (1975 – 2020) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X”. Những nội dung cơ bản của Giao ước:

 

1. Thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn năm 2020 ở tất cả các khâu công tác như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm; Kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; Kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật; Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

 

2. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, của ngành Kiểm sát nhân dân; “Đẩymạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

3. Tham gia thực hiện và hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua như: Phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

 

4. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai; thường xuyên chăm lo, giúp đỡ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các đoàn thể (Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên) tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị.

 

5. Phấn đấu 100% đơn vị trong Khối đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có ít nhất 02 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 01 đơn vị đạt danh hiệu “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân”; 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020 và các đơn vị đều có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

 

Việc ký kết giao ước thi đua của các đơn vị Khối Thi đua số 1, làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân tại những đơn vị trực thuộc; thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả tích cực; tăng cường mối quan hệ, phối hợp, học hỏi kinh nghiệm và tạo động lực phấn đấu giữa các thành viên trong Khối./. 

 

Hoàng Anh

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,517 lượt

Số người online:1,067 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn