Khối thi đua số 2 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Ngày 05/3/2020, Khối thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, kiểm sát viên và người lao động 3 đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua số 2: Văn phòng tổng hợp, Thanh tra - Khiếu tố, Phòng 15.

 

Đ/c Trần Văn Sang - Viện trưởng, phát biểu tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; kết quả thi đua, khen thưởng năm 2019. Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Qua báo cáo tổng kết năm 2019, đã đánh giá Lãnh đạo các đơn vị trong Khối 2 đã chú trọng quan tâm sâu sát đến các phong trào thi đua do Ngành phát động; kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua, đề ra nhiều biện pháp thích hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng…nhờ đó đã góp phần tạo không khí phấn khởi, tăng cường đoàn kết, hăng hái ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác được giao.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định nhấn mạnh, Khối thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định là Khối thi đua rất quan trọng, gồm những đơn vị phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định. Việc ký Giao ước thi đua sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức trong Khối; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác thi đua.

 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định đề nghị, sau khi Giao ước thi đua được ký, các đơn vị phải chủ động phối hợp, tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội, của Ngành. Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân. Tăng cường đảm bảo phòng cháy chữa cháy, an ninh, an toàn cơ quan, đảm bảo hoạt động hiệu quả căn tin cơ quan, bảo mật tài liệu,...

 

Quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua trên từng lĩnh vực công tác của các đơn vị trong Khối để làm nòng cốt, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua của Ngành, tạo sức lan tỏa, động viên mọi công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Tại Hội nghị, dưới sự chứng kiến của đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 Viện KSND tỉnh Bình Định đã ký kết Giao ước thi đua năm 2020. /.

 

Nguyễn Văn Hải

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,516 lượt

Số người online:1,013 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn