Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND các xã Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND huyện Hoài Nhơn, ngày 15/5/2020, Đoàn kiểm sát Viện KSND huyện Hoài Nhơn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án tại cộng đồng, thời điểm từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/5/2020 tại UBND các xã Hoài Châu Bắc, Tam Quan Bắc.

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

 

Thay mặt đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Hữu Lân – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn thông qua các Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Chủ tịch UBND các xã báo cáo tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành hình sự tại địa phương; Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách theo dõi việc chấp hành án hình sự và nhận thấy: UBND các xã đã chú trọng đến công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án tại cộng đồng. Trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục, UBND xã đã thực hiện đúng các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, đã mở sổ theo dõi người chấp hành tại cộng đồng và vào sổ đầy đủ, đúng quy định; tiếp nhận hồ sơ thi hành án từ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Hoài Nhơn và lập hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án đúng quy định; sau khi tiếp nhận hồ sơ, Công an xã đã quản lý và bổ sung hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án tại cộng đồng và tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng theo quy định.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án tại cộng đồng của UBND xã còn có những tồn tại như: Người chấp hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự, án phí nhưng trong các bản nhận xét và hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án không thể hiện; các bản nhận xét của UBND xã ghi sai bản án mà người thi hành án chấp hành; UBND xã chưa quan tâm đến việc rút ngắn thời gian thử thách cho người chấp hành án treo khi bị án có đủ các điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách.

 

Thông qua cuộc kiểm sát, đồng chí Nguyễn Hữu Lân đã phổ biến các quy định mới của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự cho UBND, Công an xã nắm bắt và thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án tại địa phương./. 

 

Nguyễn Toàn

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 26/10/2020 đến 01/11/2020
Nhận từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:989,989 lượt

Số người online:111 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved