Viện KSND huyện Vân Canh thực hiện công tác kiểm sát trực tiếp tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện KSND tỉnh Bình Định và của đơn vị, trong 6 tháng đầu năm 2020, Viện KSND huyện Vân Canh đã tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ và cơ quan Thi hành án hình sự cùng cấp, UBND cấp xã có bị án đang thi hành án treo, cải tạo không giam giữ.

Đoàn kiểm sát nghe báo cáo của Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh.

 

Cụ thể, Viện KSND huyện Vân Canh đã tiến hành 02 cuộc kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vân Canh; 01 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Vân Canh về thi hành án phạt tù (kết hợp với cuộc kiểm sát trực tiếp tạm giữ, tạm giam toàn diện 6 tháng đầu năm); 02 cuộc kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự tại UBND cấp xã đối với 02/05 đơn vị UBND cấp xã có bị án đang thi hành án treo, cải tạo không giam giữ (UBND xã Canh Thuận và UBND xã Canh Hiển). 

 

Qua kiểm sát trực tiếp, nhận thấy Nhà tạm giữ và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện, các UBND xã đều thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng phát hiện một số vi phạm, tồn tại như: Nhà tạm giữ vi phạm trong việc tăng tiêu chuẩn ăn cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam, can phạm vào một số ngày lễ trong năm; vi phạm về việc ra quyết định phân công, thay đổi người trực tiếp giám sát, giáo dục và nhận xét quá trình chấp hành án đối với người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ; một số vi phạm, thiếu sót trong việc lập hồ sơ, sổ sách theo dõi.

 

Trên cơ sở đó, Viện KSND huyện Vân Canh đã ban hành 04 bản kết luận, 03 kiến nghị đối với một số vi phạm của các đơn vị được kiểm sát, yêu cầu kịp thời chấn chỉnh, khắc phục nhằm đảm bảo các quy định pháp luật được tuân thủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị tạm giữ, tạm giam và bị án, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình án hình sự.

 

 

Với kết quả nêu trên, Viện KSND huyện Vân Canh đã hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2020 đối với công tác kiểm sát trực tiếp việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an cùng cấp (ít nhất 01 lần/01 Quý). Riêng đối với công tác kiểm sát trực tiếp việc thi hành án hình sự, đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu của năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện KSND tối cao (ít nhất 01 lần/01 năm đối với Cơ quan Thi hành án hình sự thuộc Công an cùng cấp; ít nhất 30% số UBND cấp xã có bị án đang thi hành án treo, cải tạo không giam giữ/01 năm)./.

 

Văn Hải

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,289,156 lượt

Số người online:242 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn