Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 07/8/2020 đến 13/9/2020

Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 07/8/2020 đến 13/9/2020

Lịch công tác tuần từ 07/8/2020 đến 11/9/2020

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:991,079 lượt

Số người online:63 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved