Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Định trong việc xây dựng Đảng, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh

Tác giả: Trần Đặng Thùy Dung - Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Định.

Tập thể Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Định.

 

Là đơn vị được mệnh danh “làm dâu trăm họ”, Văn phòng vừa phải làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bình Định, vừa đảm bảo tham mưu,tổng hợp, hậu cần, giúp việc cho Lãnh đạo Viện trong mối quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương. Nhiều năm qua, Văn phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nói đến ngành Kiểm sát nhân dân, chắc hẳn phần lớn mọi người đều nghĩ đến hình ảnh người Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại các phiên tòa, kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi... Tuy nhiên, đóng góp một phần không nhỏ vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nói chung cũng như của Viện KSND tỉnh Bình Định nói riêng, không thể không nhắc đến những nỗ lực, những cống hiến của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp Viện KSND tỉnh.Theo Từ điển Tiếng Việt: “Văn phòng” là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan, đơn vị và lâu nay trong xã hội vẫn thường quan niệm Văn phòng là bộ phận “bưng, bê, kê, đặt, làm dâu trăm họ”.... Nhưng thực tế cho thấy cách hiểu như vậy là chưa đủ, chưa thực sự thuyết phục và có phần “xem nhẹ” chức năng của bô phận này. Phải hiểu đúng, Văn phòng là bộ máy tham mưu, điều hành tổng hợp, đầu mối điều phối hoạt động của cơ quan, tổ chức. Là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo. Là nơi chăm lo mọi lĩnh vực phục vụ quản trị, hậu cần bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động chung của cơ quan, tổ chức đó. Xuất phát từ thực tế, sự tồn tại của công tác Văn phòng là một yếu tố khách quan, có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, bởi vì Văn phòng là cơ quan tổng hợp, có những đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành.

 

Xuất phát từ lời dạy của Bác về vị trí, vai trò của lực lượng tham mưu tổng hợp, từ khi thành lập đến nay,Đảng ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã không ngừng chỉ đạo, tăng cường, kiện toàn về mọi mặt của bộ phận văn phòng tổng hợp từ tỉnh đến cơ sở. Lực lượng tổng hợp được tuyển chọn cán bộ có trình độ, có tư duy nắm bắt tình hình, năng khiếu biên tập văn bản để làm công tác tham mưu. Do đó, trình độ, chất lượng của đội ngũ cán bộ tham mưu được nâng cao, đáp ứng cơ bản yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.Trong công tác, lực lượng làm công tác văn phòng tổng hợp luôn chủ động thu thập, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình xử lý thông tin, tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan. Lãnh đạo Văn phòng luôn nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, luôn sâu sát trong công việc, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ; chú trọng xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị liên quan và Viện kiểm sát địa phương, phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Công chức, người lao động Văn phòng luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Chức năng tham mưu - tổng hợp được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng quy định, quy chế và tổ chức làm việc theo quy định, quy chế; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, thông tin tổng hợp… Ngoài ra, Văn phòng còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động hằng ngày như: Tổ chức các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo, các hội nghị, các chuyến đi công tác của lãnh đạo, quản lý tài sản, vật chất... Hai chức năng tham mưu - tổng hợp và phục vụ có sự đan xen, có quan hệ mật thiết với nhau: Tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Tham mưu mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh” và Bác cũng động viên cán bộ, công chức làm công tác tham mưu: “Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy, nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó mấy cũng làm được”.

 

Luôn khắc ghi lời dạy của Bác, trải qua 43 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển vững mạnh, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng tham mưu - tổng hợp - phục vụ quan trọng đặc biệt của mình trong cơ cấu tổ chức của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. Để có được những kết quả đó là những đóng góp không nhỏ của các thế hệ tập thể cán bộ, công chức bộ phận Văn phòng tổng hợp đã quyết tâm phấn đấu, tích cực, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu và phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Trong công tác Thi đua - Khen thưởng, đã kịp thời tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả cao, gắn với những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc; thực hiện các phong trào thi đua ngắn ngày trong ngành Kiểm sát Bình Định. Đã xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng quy định và tham mưu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định khen thưởng trong đó chú trọng khen đột xuất với các cá nhân trực tiếp thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Công tác tài chính, kế toán, quản lý kho quỹ, tài sản công luôn được thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngành, bảo đảm chi tiêu tiết kiệm, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác chuyên môn nghiệp vụ. Công tác hành chính- quản trị từng bước được nâng cao, thể hiện tính “chuyên nghiệp” trong công việc; phục vụ tốt các cuộc Hội nghị, tập huấn trong Ngành. Tiếp đón chu đáo các đoàn khách đến thăm và làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. 

 

Có thể nói, trong bất kỳ hoạt động nào của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, đều có “bóng dáng” của những người cán bộ văn phòng, những đóng góp âm thầm, không cần được vinh danh mà chỉ vì mục tiêu chung là phục vụ tốt cho mọi hoạt động của ngành Kiểm sát Bình Định.Với những nỗ lực phấn đấu trên, trong những năm qua, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; liên tục 10 năm liền, từ năm 2010 đến năm 2019, đơn vị được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được tặng Huân chương lao động hạng 3 năm 2013, danh hiệu “Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành” năm 2012; thường xuyên được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Bằng khen” vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua hằng năm.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Văn phòng thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân tỉnh Bình Định. Chi bộ Văn phòng đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc theo thẩm quyền; đã sao gửi, quán triệt kịp thời các văn bản của đảng ủy cấp trên đến các chi bộ trực thuộc. Tập thể đảng viên trong chi bộ luôn đoàn kết, không có đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật. Đảng ủy và các chi bộ duy trì sinh hoạt theo Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; triển khai và tổ chức học tập, kiểm điểm nghiêm túc theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương khóa XII; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được đảng viên quan tâm và đạt kết quả tích cực. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Chi bộ Văn phòng luôn coi trọng việc nắm bắt, xử lý và định hướng cho đảng viên, công chức về tư tưởng chính trị, không để xảy ra hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dẫn đến các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật. Cuối năm 2016, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI được gắn với việc kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc trong Chi bộ Văn phòng. Chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng. Hàng năm chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng; nâng cao lý luận chính trị; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng; bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở ở chi bộ, đơn vị; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Tiếp tục giữ vững truyền thống thi đua ấy, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, người lao động trong Văn phòng luôn nỗ lực phấn đấu trong những năm tiếp theo đạt được những thành tích xuất sắc tiêu biểu, và luôn là đơn vị trong sạch, vững mạnh để đón nhận những phần thưởng, danh hiệu cao quý của Nhà nước./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 21/9/2020 đến 27/9/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:980,243 lượt

Số người online:2,458 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved