Viện KSND huyện Phù Cát kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020. Ngày 22/10/2020, Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Phù Cát do đồng chí Lê Hào Quang làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

 

Qua công tác kiểm sát trực tiếp nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát đã làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan CSĐT đã mở sổ tiếp nhận và giải quyết tin báo đầy đủ theo đúng mẫu quy định; đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Viện kiểm sát trong việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, và kiến nghị khởi tố, thường xuyên tổ chức họp liên ngành để cùng thống nhất hướng xử lý đối với các tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau trong đánh giá chứng cứ, xác định tội danh. Điều tra viên khi được phân công giải quyết tin báo thường xuyên phối hợp với Kiểm sát viên trong quá trình xác minh giải quyết không để quá hạn thời hạn xác minh, giải quyết tin báo. Trong công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo Cơ quan CSĐT đã mở sổ theo dõi việc tiếp nhận và cập nhật việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định.Phân công cán bộ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp đúng quy định pháp luật. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được thực hiện đúng quy định pháp luật nên không để xảy ra trường hợp khiếu kiện kéo dài.

 

Trong kỳ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát đã tiếp nhận tổng số 74 tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đã giải quyết 66 tin và hiện còn lại 08 tin, kết quả đạt tỷ lệ 89,19%. Tiếp nhận và giải quyết 05 đơn khiếu nại trong hoạt động Tư pháp.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như:

 

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin: Việc gửi Quyết định trưng cầu giám định trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 205 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

 

Trong công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp: Một số hồ sơ không có giải trình của người bị khiếu nại và một số thông báo thụ lý khiếu nại chưa gửi cho Viện kiểm sát là chưa đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của liên ngành trung ương.

 

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát yêu cầu khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu ra và được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát nghiêm túc tiếp thu, khắc phục sửa chữa./.

 

Võ Phong 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp

Số lượt truy cập:1,013,373 lượt

Số người online:2,041 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn