Thông báo kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến năm 2020

Thông báo số 1800/TB-HĐCNSK.

Thông báo số 1800/TB-HĐCNSK 

 

 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,776,261 lượt

Số người online:1,428 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn