Thông báo kết luận của Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định tại Hội nghị giao ban công tác tháng 11 năm 2020

Thông báo số 1893/TB-VKS-VP.

Thông báo số 1893/TB-VKS-VP 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,013,375 lượt

Số người online:2,046 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn