Thông báo kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm 2020

Thông báo số 2044/TB-VKS-TĐKT.

Thông báo số 2044/TB-VKS-TĐKT 

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,290,375 lượt

Số người online:271 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn