Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và được xét, đề nghị công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2016-2020

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Thị uỷ An Nhơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Năm 2020, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị uỷ, Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Bình Định, công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn đã được quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng Chi bộ  trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát….Chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy và cơ quan; giữ được sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cấp ủy Viện KSND thị xã; có tinh thần đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Chi bộ đã tập trung nghiên cứu, nắm bắt tình hình và đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo công tác, cùng tập thể đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan, chi bộ có hiệu quả; có quan hệ phối hợp hiệu quả giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan hữu quan và tập thể lãnh đạo; làm tốt công tác kiến nghị cấp có thẩm quyền trong phòng, chống tội phạm và công tác tuyên truyền pháp luật. Về chính quyền, đơn vị được Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện KSND tỉnh Bình Định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen cho tập thể đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc 2 năm liên tiếp” (2019 và 2020).

 

Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn nghiệp vụ và những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2020, Thị uỷ An Nhơn công nhận chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng Giấy khen đối với tập thể, khen thưởng các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

 

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương và Ngành cấp trên, Chi bộ Viện kiểm sát luôn khẳng định vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chi ủy, Chi bộ Viện KNSD thị xã An Nhơn luôn quan tâm và triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cơ quan và Chi bộ; kế hoạch kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng...Trên cơ sở đó, tại Hội nghị, Chi bộ cũng là 01 trong 04 đơn vị được Thị uỷ xét, đề nghị Tỉnh uỷ công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2016-2020). 

 

Với những kết quả mà Chi bộ Viện KSND thị xã An Nhơn đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, năm 2021, Chi bộ xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hưởng ứng Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chi uỷ chủ động lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội, Ngành cấp trên đã đề ra, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức quán triệt, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong năm 2021, Chi bộ tiếp tục quan tâm, đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đặc biệt là hưởng ứng, tham gia Hội thi: Cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Định thực hiện lời dạy của Bác “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” do Viện KSND tỉnh Bình Định tổ chức./.

 

Đức Hà

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,644,924 lượt

Số người online:328 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn