Tuổi trẻ Viện KSND tỉnh bỏ phiếu bầu cử trong ngày hội toàn dân

Sáng ngày 23/5/2021, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bình Định đã tích cực tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương nơi cư trú của đoàn viên.

Đoàn viên Chi đoàn chuẩn bị tham gia bỏ phiếu bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta trong đó có thế hệ trẻ, nhằm thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người đại biểu tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Xác định được tầm quan trọng đó, trong ngày hội toàn dân đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu từ sớm, thực hiện theo hướng dẫn của Tổ bầu cử, tuân thủ đầy đủ thông điệp 5K của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu.
Đoàn viên Chi đoàn xem kỹ thông tin người ứng cử trước khi lựa chọn
Cứ 5 năm một lần, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử. Việc bỏ phiếu lựa chọn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp một cách chính xác, công tâm có vai trò quyết định đối với sự phát triển của quê hương, đất nước. Do đó, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cử tri nói chung và thanh niên nói riêng với lá phiếu của mình để lựa chọn những người đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.
Đoàn viên trực tiếp bỏ phiếu bầu cử
Với những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Viện KSND tỉnh Bình Định đã và đang thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đặt niềm tin vào sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để là ngày hội của toàn dân, ngày hội lớn của non sông, đất nước ta./.
Nguyễn Trang

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,507,302 lượt

Số người online:2,860 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn