Ngành KSND tỉnh Bình Định đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác nghiệp vụ 6 tháng đầu năm 2021

Trần Văn Sang - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Định.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Viện KSND 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 422 vụ/803 bị can, tăng 133 vụ (31,5%), 275 bị can (34,2%); tình hình tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh thụ lý mới 2.446 vụ, 59 việc, tăng 87 vụ, bằng số việc so với cùng; khiếu kiện hành chính thụ lý mới 122 vụ, tăng 11 vụ. 

 

Viện KSND 2 cấp đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giải quyết đảm bảo quy định đối với các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương; đã ban hành 07 kiến nghị đối với Chủ tịch UBND cấp huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa người dưới 18 tuổi phạm tội, phòng ngừa tội phạm trong một số lĩnh vực: ma túy, trộm cắp, cho vay lãi nặng, khai thác và bảo vệ lâm sản.

 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

 

Trong bối cảnh vừa phòng, chống dịch covid-19 vừa thực hiện nhiệm vụ, Viện KSND 2 cấp đã khắc phục khó khăn, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ công tác. Cụ thể:

 

* Chất lượng công tác giải quyết án hình sự tiếp tục được nâng lên; không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm

 

- Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 1.151tin báo, tố giác về tội phạm, tỷ lệ giải quyết tin báo đúng hạn đạt 100%, không có tin báo quá hạn luật định. Viện KSND 2 cấp đã ban hành 1.037 yêu cầu kiểm tra, xác minh; trực tiếp kiểm sát 05 cuộc tại Cơ quan CSĐT- Công an cấp huyện, Kiểm lâm. Qua kiểm sát, Viện KSND 2 cấp ban hành quyết định hủy bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra và Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án; ban hành 05 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra, Chi cục Kiểm lâm khắc phục vi phạm trong hoạt động thụ lý, giải quyết tin báo tội phạm. Qua đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

 

- Tổng số án kiểm sát điều tra 678 vụ/1.235 bị can, tăng 133 vụ/275 bị can so với cùng kỳ.Viện KSND 2 cấp đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo đảm mọi trường hợp bị bắt, tạm giữ, tạm giam và các hoạt động điều tra có căn cứ, đúng pháp luật. Theo đó, đã trực tiếp lấy lời khai 41 người bị bắt, tạm giữ; ban hành 421 yêu cầu điều tra; trực tiếp hỏi cung 97 cuộc; tham gia hỏi cung 386 bị can; trực tiếp kiểm sát hơn 700 hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra(tham gia 468 cuộc khám nghiệm hiện trường; 186 cuộc khám nghiệm tử thi; 48 cuộc đối chất; 27 cuộc nhận dạng; 06 cuộc khám xét; 08 cuộc thực nghiệm điều tra...).

 

Kết quả, qua kiểm sát đã hủy bỏ 02 quyết định tạm giữ của Cơ quan điều tra thiếu căn cứ, không đúng pháp luật; thay đổi 01 quyết định khởi tố vụ án, 01 quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra;hủy bỏ 01 Quyết định đình chỉ vụ án và 04 Quyết định đình chỉ điều tra bị can của Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Bình Định; ban hành 09 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra.

 

- Tổng số án trong giai đoạn truy tố 374 vụ/733 bị can, Viện KSND 2 cấp đã giải quyết 354 vụ/678 bị can, tỷ lệ truy tố đúng thời hạn 100%, tỷ lệ truy tố đúng tội danh 100%; không có bị can đình chỉ điều tra do không phạm tội, không có án quá hạn luật định.

 

Chất lượng công tác điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm, sai sót giảm dần, tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa Viện KSND và Cơ quan điều tra 03 vụ/11 bị can (chiếm tỷ lệ 0,8%, giảm 01% so với cùng kỳ); Tòa án trả hồ sơ cho Viện KSND điều tra bổ sung 06 vụ/19 bị cáo (chiếm tỷ lệ 1,3%, giảm 1,3% so với cùng kỳ).

 

- Tổng số án hình sự thụ lý xét xử sơ thẩm 466 vụ/956 bị cáo, tăng 95 vụ/204bị cáo so với cùng kỳ; án phúc thẩm 104 vụ/155 bị cáo, giảm 04 vụ/46bị cáo so với cùng kỳ. Toà án đã đưa ra xét xử sơ thẩm 320 vụ/646 bị cáo; phúc thẩm 63 vụ/99bị cáo. Kết quả xét xử không có bị cáo Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội.

 

Qua kiểm sát, Viện KSND đã ban hành kháng nghị phúc thẩm 09 vụ/10 bị cáo, giảm 07 vụ/07 bị cáo so với cùng kỳ, đã giải quyết 05 vụ/05 bị cáo: rút kháng nghị 01 vụ/01 bị cáo; xét xử 04 vụ/04 bị cáo - kết quả: chấp nhận kháng nghị, đạt tỷ lệ 100%.

 

Ngoài ra, Viện KSND ban hành 15 kiến nghị yêu cầu Tòa án, Cơ quan điều tra cùng cấp khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra, xét xử. Viện KSND 2 cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án xét chọn 20 vụ án trọng điểm để tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, phục vụ kịp thời công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại địa phương; phối hợp Tòa án tổ chức 30 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

 

* Chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến rõ nét

 

- Về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự: Bên cạnh thực hiện kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam theo định kỳ, còn phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tiến hành kiểm sát trực tiếp 56 cuộc về công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Qua công tác kiểm sát, Viện KSND 2 cấp đã ban hành 01 kháng nghị, 09 kiến nghị đối với các cơ quan để khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS.

 

- Về kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình; kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật: Viện KSND 2 cấp đã phối hợp Tòa án xét xử 417 vụ, 60 việc dân sự; 39 vụ án hành chính. Qua kiểm sát bản án sơ thẩm, Viện KSND 2 cấp đã ban hành 22 kháng nghị phúc thẩm dân sự, tăng 07 kháng nghị so với cùng kỳ và 02 kháng nghị phúc thẩm án hành chính, tăng 02 kháng nghị so với cùng kỳ. Tòa án cấp phúc thẩm đã đưa ra xét xử phúc thẩm 11 vụ (dân sự 08, hành chính 03), chấp nhận 100% kháng nghị của Viện kiểm sát.

 

Ngoài ra, Viện KSND 2 cấp ban hành 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm; 01 báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; ban hành 23 kiến nghị đối với Tòa án cùng cấp yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính. Phối hợp với Tòa án tổ chức 17 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát tại phiên tòa dân sự, hành chính của Kiểm sát viên.

 

- Về kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính: Viện KSND 2 cấp phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án, đảm bảo việc thi hành án đúng quy định pháp luật. Qua kiểm sát ban hành 05 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THADS cùng cấp khắc phục các vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Viện KSND tỉnh phối hợp Cục THADS tỉnh kiểm tra công tác phối hợp thi hành án dân sự tại 02 đơn vị cấp huyện và qua đó hướng dẫn, trao đổi giúp các đơn vị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệp vụ.

 

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được quan tâm, đã phân loại giải quyết 580 đơn, trong đó có 09 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 09 đơn, đạt 100 %. Ngoài ra, tiến hành kiểm sát trực tiếp 01 cuộc về công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp tại Cơ quan THAHS cùng cấp; ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS khắc phục vi phạm trong thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, không để đơn khiếu nại tồn đọng, kéo dài.

 

* Công tác phối hợp với các đơn vị và ngành chức năng được chủ động và tăng cường

 

Viện KSND 2 cấp thực hiện tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy; duy trì quan hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, chính quyền địa phương, các Cơ quan tư pháp; cùng với các ngành tư pháp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm; thường xuyên phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tham gia kiểm sát trực tiếp một số khâu công tác; phối hợp với UBND các cấp trong công tác THADS, xử lý vi phạm hành chính; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với pháp luật hiện hành; tham gia các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và nhiều lĩnh vực khác.

 

* Công tác xây dựng ngành được quan tâm đúng mức

 

Lãnh đạo Viện KSND 2 cấp và các đơn vị trực thuộc đã có nhiều đổi mới, có sự chuyển biến tích cực; xây dựng Chương trình hành động, kế hoạchtriển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng các cấp,cácquy định của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ. Chú trọng kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chức danh tư pháp; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang - thiết bị phục vụ công tác từng bước được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mua sắm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.Tích cực phối hợp với các ngành tố tụng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. Quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội. Kêu gọi cán bộ, người lao động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Bình Định gần 50.000.000 đồng và xây dựng trao tặng 01 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên 60.000.000đồng.

 

Năm 2021, Viện KSND tỉnh Bình Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen về thành tích qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen, Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

 

Tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Một số hạn chế và nguyên nhân

 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm 2021, ngành KSND tỉnh Bình Định vẫn còn một số hạn chế như: Mặc dù, số vụ án hình sự, dân sự bị hủy để điều tra, giải quyết lại; án hình sự trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên giảm so cùng kỳ năm 2020 và so với chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao, nhưng vẫn còn xảy ra.

 

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giữa Kiểm sát viên với Điều tra viên, Thẩm phán ở một số đơn vị thiếu chặt chẽ, một số Kiểm sát viên chưa làm hết trách nhiệm của mình; một số quy phạm pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau dẫn đến việc nhận thức không đồng nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng;tội phạm, tranh chấp tăng, trong khi đó biên chế, kinh phí ngày càng giảm, phương tiện phục vụ công tác đối với Viện KSND cấp huyện còn thiếu.

 

 

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Viện KSND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021

 

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với công tác cải cách tư pháp của ngành KSND. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 16/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác, đơn vị còn hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt để phối hợp thực hiện, nhất là chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao và khâu công tác đột phá năm 2021 nhằm hoàn thành các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã đề ra.

 

- Tổ chức tập huấn và kiểm tra theo Chuyên đề đợt 2, đợt 3, đợt 4 năm 2021; tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Nhận diện một số vi phạm trong quá trình giải quyết các vụ án liên quan đến tranh chấp hợp đồng dân sự”; tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên năm 2021” nội dung Luật Thi hành án Hình sự, Luật Thi hành án Dân sự, Luật Tổ chức Viện KSND và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đảm bảo vừa phòng, chống dịch, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm; bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến thực chất trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là trong lĩnh vực dân sự, hành chính, thi hành án dân sự. Kịp thời phát hiện vi phạm ban hành kháng nghị, kiến nghị, báo cáo đề nghị kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, góp phần bảo đảm việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có căn cứ, đúng quy định.

 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương pháp làm việc, phong cách lãnh đạo, thực hiện quy định về nêu gương. Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ. Tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ; điều động, luân chuyển cán bộ theo nhu cầu công tác ở các đơn vị trực thuộc; tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp huyện, thực hiện việc tinh giản biên chế theo chỉ tiêu của Ngành.

 

 

Trong điều kiện vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, lãnh đạo Viện KSND 2 cấp, KSV và cán bộ trong toàn ngành quyết tâm, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021./.

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,689,166 lượt

Số người online:3,952 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn