Danh bạ email và số điện thoại cố định Ngành KSND tỉnh Bình Định

...

STT Người quản lý Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại
1 Trần Văn Sang VT Tỉnh

 tranvansang66@gmail.com

0563.827436
2 Trần Minh Quốc PVT Tỉnh quoctm@vksbinhdinh.gov.vn 0563.502568
3 Phạm Trung Thuận PVT Tỉnh thuanpt@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826237
4 Nguyễn Thành Quát PVT Tỉnh   0563.814123
5 Đỗ Tấn Phước TP P1   056.3826241
6 Đỗ Văn Quý TP P3    
7 Hồ Kim Yến TP P7    0563.826231
8 Lữ Thị Xuân Dương TP P8    
9 Đặng Xuân Nam TP P9    
10 Lưu Văn Trình TP P10    0563.825568
 11 Phạm Văn Chính  TP  P11     
12 Nguyễn Văn Lương TP P12 luongnv@vksbinhdinh.gov.vn  0563.828760
13 Hoàng Huynh Thủy TP P15 p9@vksbinhdinh.gov.vn  0563.826232
14 Trần Trọng Chính CVP VP    
15 Nguyễn Minh Chung TP TK chungnm@vksbinhdinh.gov.vn 0563.814556
16 Thái Văn Mừng CTTr TTr    
17 Nguyễn Thành Cơ PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 0563.501094
18 Nguyễn Phạm Tố Phong PCVP VP phongnpt@vksbinhdinh.gov.vn  0563.826257
19 Lương Thị Liên KTV VP lienlt@vksbinhdinh.gov.vn  
20 Đặng Quỳnh Lâm CV TKTP lam@vksbinhdinh.gov.vn  
21 Nguyễn Thị Bích Hòa CV TKTP hoantb@vksbinhdinh.gov.vn  
22 Nguyễn Công Binh VT TP tuyphuoc@vksbinhdinh.gov.vn 0563.633952
23 Phan Văn Toàn VT TS tayson@vksbinhdinh.gov.vn 0563.880128
24 Nguyễn Đình Lang VT VC vancanh@vksbinhdinh.gov.vn 0563.509443
25 Đinh Văn Biểu VT VT vinhthanh@vksbinhdinh.gov.vn 0563.786674
26 Bạch Xuân Hòa VT AN annhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.736998
27 Nguyễn Văn Tá VT PC phucat@vksbinhdinh.gov.vn 0563.750884
28 Mai Quang Tuyến VT PM phumy@vksbinhdinh.gov.vn 0563.655092
29 Đào Duy Vân VT HN hoainhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.961586
30 Võ Xuân Lâm VT HA hoaian@vksbinhdinh.gov.vn 0563.242935
31 Nguyễn Văn Hoa VT AL anlao@vksbinhdinh.gov.vn 0563.875516
32 Phạm Văn Lực VT QN quynhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.822856
33 Tổ tuyên truyền   TTT bbt@vksbinhdinh.gov.vn  
           

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:791,116 lượt

Số người online:2,663 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved