Danh bạ email và số điện thoại cố định Ngành KSND tỉnh Bình Định

...

STT Người quản lý Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại
1 Trần Văn Sang VT Tỉnh

 tranvansang66@gmail.com

02563.827436
2 Trần Minh Quốc PVT Tỉnh quoctm@vksbinhdinh.gov.vn 02563.502568
3 Phạm Trung Thuận PVT Tỉnh thuanpt@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826237
4 Nguyễn Thành Quát PVT Tỉnh  quatnt@vksbinhdinh.gov.vn 02563.814123
5 Đỗ Tấn Phước TP P1  p1@vksbinhdinh.gov.vn 0256.3826241
6 Đỗ Văn Quý TP P3  p3@vksbinhdinh.gov.vn  
7 Hồ Kim Yến TP P7  p7@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826231
8 Lữ Thị Xuân Dương TP P8  p8@vksbinhdinh.gov.vn  
9 Đặng Xuân Nam TP P9  p9@vksbinhdinh.gov.vn  
10 Lưu Văn Trình TP P10  p10@vksbinhdinh.gov.vn 02563.825568
 11 Phạm Văn Chính  TP  P11   p11@vksbinhdinh.gov.vn  
12 Mai Quang Tuyến TP P12 p12@vksbinhdinh.gov.vn 02563.828760
13 Hoàng Huynh Thủy TP P15 p9@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826232
14 Trần Trọng Chính CVP VP  vp@vksbinhdinh.gov.vn  
15 Nguyễn Minh Chung TP TK chungnm@vksbinhdinh.gov.vn 02563.814556
16 Thái Văn Mừng CTTr TTr  thanhtra@vksbinhdinh.gov.vn  
17 Nguyễn Thành Cơ PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 02563.501094
18 Nguyễn Văn Hải PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826257
19 Tổ tuyên truyền   TTT bbt@vksbinhdinh.gov.vn  
20 Đặng Quỳnh Lâm CV TKTP lam@vksbinhdinh.gov.vn  
21 Nguyễn Thị Bích Hòa CV TKTP hoantb@vksbinhdinh.gov.vn  
22 Nguyễn Công Binh VT TP tuyphuoc@vksbinhdinh.gov.vn 02563.633952
23 Phan Văn Toàn VT TS tayson@vksbinhdinh.gov.vn 02563.880128
24 Nguyễn Đình Lang VT VC vancanh@vksbinhdinh.gov.vn 02563.509443
25 Đinh Văn Biểu VT VT vinhthanh@vksbinhdinh.gov.vn 02563.786674
26 Bạch Xuân Hòa VT AN annhon@vksbinhdinh.gov.vn 02563.736998
27 Nguyễn Văn Tá VT PC phucat@vksbinhdinh.gov.vn 02563.750884
28 Đào Duy Vân VT PM phumy@vksbinhdinh.gov.vn 02563.655092
29 Phạm Văn Phương VT HN hoainhon@vksbinhdinh.gov.vn 02563.961586
30 Võ Xuân Lâm VT HA hoaian@vksbinhdinh.gov.vn 02563.242935
31 Nguyễn Văn Hoa VT AL anlao@vksbinhdinh.gov.vn 02563.875516
32 Phạm Văn Lực VT QN quynhon@vksbinhdinh.gov.vn 02563.822856
33          
           

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 30/3/2020 đến 05/4/2020
Thông báo kết quả bình xét khen thưởng cấp Nhà nước năm 2020 và lựa chọn điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu giai đoạn (2015-2019).

Số lượt truy cập:906,772 lượt

Số người online:1,695 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved