Danh bạ email và số điện thoại cố định Ngành KSND tỉnh Bình Định

...

STT Người quản lý Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại
1 Trần Văn Sang VT Tỉnh

 tranvansang66@gmail.com

02563.827436
2 Trần Minh Quốc PVT Tỉnh quoctm@vksbinhdinh.gov.vn 02563.502568
3 Phạm Trung Thuận PVT Tỉnh thuanpt@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826237
4 Nguyễn Thành Quát PVT Tỉnh  quatnt@vksbinhdinh.gov.vn 02563.814123
5 Đỗ Tấn Phước TP P1  p1@vksbinhdinh.gov.vn 0256.3826241
6 Đỗ Văn Quý TP P3  p3@vksbinhdinh.gov.vn  
7 Hồ Kim Yến TP P7  p7@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826231
8 Lữ Thị Xuân Dương TP P8  p8@vksbinhdinh.gov.vn  
9 Đặng Xuân Nam TP P9  p9@vksbinhdinh.gov.vn  
10 Lưu Văn Trình TP P10  p10@vksbinhdinh.gov.vn 02563.825568
 11 Phạm Văn Chính  TP  P11   p11@vksbinhdinh.gov.vn  
12 Mai Quang Tuyến TP P12 p12@vksbinhdinh.gov.vn 02563.828760
13 Hoàng Huynh Thủy TP P15 p9@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826232
14 Trần Trọng Chính CVP VP  vp@vksbinhdinh.gov.vn  
15 Nguyễn Minh Chung TP TK chungnm@vksbinhdinh.gov.vn 02563.814556
16 Thái Văn Mừng CTTr TTr  thanhtra@vksbinhdinh.gov.vn  
17 Nguyễn Thành Cơ PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 02563.501094
18 Nguyễn Văn Hải PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 02563.826257
19 Tổ tuyên truyền   TTT bbt@vksbinhdinh.gov.vn  
20 Đặng Quỳnh Lâm CV TKTP lam@vksbinhdinh.gov.vn  
21 Nguyễn Thị Bích Hòa CV TKTP hoantb@vksbinhdinh.gov.vn  
22 Nguyễn Công Binh VT TP tuyphuoc@vksbinhdinh.gov.vn 02563.633952
23 Phan Văn Toàn VT TS tayson@vksbinhdinh.gov.vn 02563.880128
24 Nguyễn Đình Lang VT VC vancanh@vksbinhdinh.gov.vn 02563.509443
25 Đinh Văn Biểu VT VT vinhthanh@vksbinhdinh.gov.vn 02563.786674
26 Bạch Xuân Hòa VT AN annhon@vksbinhdinh.gov.vn 02563.736998
27 Nguyễn Văn Tá VT PC phucat@vksbinhdinh.gov.vn 02563.750884
28 Đào Duy Vân VT PM phumy@vksbinhdinh.gov.vn 02563.655092
29 Phạm Văn Phương VT HN hoainhon@vksbinhdinh.gov.vn 02563.961586
30 Võ Xuân Lâm VT HA hoaian@vksbinhdinh.gov.vn 02563.242935
31 Nguyễn Văn Hoa VT AL anlao@vksbinhdinh.gov.vn 02563.875516
32 Phạm Văn Lực VT QN quynhon@vksbinhdinh.gov.vn 02563.822856
33          
           

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:1,012,771 lượt

Số người online:1,522 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn