Danh bạ email và số điện thoại cố định Ngành KSND tỉnh Bình Định

...

STT Người quản lý Chức vụ Đơn vị Email Điện thoại
1 Trần Văn Sang VT Tỉnh

 tranvansang66@gmail.com

0563.827436
2 Trần Minh Quốc PVT Tỉnh quoctm@vksbinhdinh.gov.vn 0563.502568
3 Phạm Trung Thuận PVT Tỉnh thuanpt@vksbinhdinh.gov.vn 0563.826237
4 Nguyễn Thành Quát PVT Tỉnh   0563.814123
5 Đỗ Tấn Phước TP P1   056.3826241
6 Đỗ Văn Quý TP P3    
7 Hồ Kim Yến TP P7    0563.826231
8 Lữ Thị Xuân Dương TP P8    
9 Đặng Xuân Nam TP P9    
10 Lưu Văn Trình TP P10    0563.825568
 11 Phạm Văn Chính  TP  P11     
12 Nguyễn Văn Lương TP P12 luongnv@vksbinhdinh.gov.vn  0563.828760
13 Hoàng Huynh Thủy TP P15 p9@vksbinhdinh.gov.vn  0563.826232
14 Trần Trọng Chính CVP VP    
15 Nguyễn Minh Chung TP TK chungnm@vksbinhdinh.gov.vn 0563.814556
16 Thái Văn Mừng CTTr TTr    
17 Nguyễn Thành Cơ PCVP VP vp@vksbinhdinh.gov.vn 0563.501094
18 Nguyễn Phạm Tố Phong PCVP VP phongnpt@vksbinhdinh.gov.vn  0563.826257
19 Lương Thị Liên KTV VP lienlt@vksbinhdinh.gov.vn  
20 Đặng Quỳnh Lâm CV TKTP lam@vksbinhdinh.gov.vn  
21 Nguyễn Thị Bích Hòa CV TKTP hoantb@vksbinhdinh.gov.vn  
22 Nguyễn Công Binh VT TP tuyphuoc@vksbinhdinh.gov.vn 0563.633952
23 Phan Văn Toàn VT TS tayson@vksbinhdinh.gov.vn 0563.880128
24 Nguyễn Đình Lang VT VC vancanh@vksbinhdinh.gov.vn 0563.509443
25 Đinh Văn Biểu VT VT vinhthanh@vksbinhdinh.gov.vn 0563.786674
26 Bạch Xuân Hòa VT AN annhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.736998
27 Nguyễn Văn Tá VT PC phucat@vksbinhdinh.gov.vn 0563.750884
28 Mai Quang Tuyến VT PM phumy@vksbinhdinh.gov.vn 0563.655092
29 Đào Duy Vân VT HN hoainhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.961586
30 Võ Xuân Lâm VT HA hoaian@vksbinhdinh.gov.vn 0563.242935
31 Nguyễn Văn Hoa VT AL anlao@vksbinhdinh.gov.vn 0563.875516
32 Phạm Văn Lực VT QN quynhon@vksbinhdinh.gov.vn 0563.822856
33 Tổ tuyên truyền   TTT bbt@vksbinhdinh.gov.vn  
           

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 Tiếp
Công văn về việc thực hiện các Mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ trong công tác THQCT, kiểm sát khởi tố, điều tra và truy tố
Hướng dẫn số 04 ngày 09/01/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 và nghị quyết 41 của Quốc hội.
Lịch công tác tuần và Lịch trực nghiệp vụ từ 15/01/2018 đến 21/01/2018
Về việc đăng ký cử cán bộ, công chức dự tuyển sau đại học.
Về tăng cường việc thỉnh thị, trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, thông báo rút kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Số lượt truy cập:322,915 lượt

Số người online:1,114 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved