Về việc thi tuyển Kiểm sát viên các cấp năm 2019

Công văn số 1224/VKS-TCCB.

 

 

Kế hoạch số 113/KH-VVKSTC

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:844,011 lượt

Số người online:2,549 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved