Giấy mời dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân thành viên Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bình Định

Giấy mời số 04 GM/BCSĐ.

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,012,794 lượt

Số người online:1,557 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn