Công văn về việc thi tuyển Kiểm tra viên chính năm 2020

Công văn số 473/VKS-TCCB.

Công văn số 473/VKS-TCCB. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:1,012,860 lượt

Số người online:1,618 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks.binhdinh@vks.gov.vn