Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ đối với kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự

Tác giả: Trương Văn Đình - Kiểm sát viên sơ cấp, Viện KSND thị xã Hoài Nhơn.

Trong những năm qua, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác kiểm sát. Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Có được những thành tích nêu trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chi ủy chi bộ trong tất cả các khâu công tác, từ thực hành quyền công tố đến kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến những kết quả của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (gọi chung là kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự).

 

Tập thể đơn vị Viện KSND thị xã Hoài Nhơn

 

Có thể nói trong hai khâu công tác chủ yếu của ngành Kiểm sát là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thường người dân chỉ nhận thức chức năng, nhiệm vụ chính của ngành Kiểm sát là thực hành quyền công tố mà ít để ý đến vai trò quan trọng của công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, nhất là kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự nhằm bảo đảm: việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; các hoạt động tư pháp khác được thực hiện đúng quy định của pháp luật; Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh; Mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

 

Như vậy, có thể thấy rằng kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng này, trong thông báo số 513/TB-VKSTC ngày 15/7/2020 thông báo ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân đã chỉ đạo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân các cấp phải trực tiếp phụ trách, chỉ đạo giải quyết các vụ, việc dân sự. Đối với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, trước khi có ý kiến chỉ đạo nêu trên của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong những năm qua chi ủy chi bộ, mà đứng đầu là đồng chí Viện trưởng, Bí thư chi bộ đã tăng cường sự quan tâm, theo dõi, trực tiếp chỉ đạo đối với công tác này, điều này thể hiệm ở các mặt sau đây:

 

Thứ nhất, chi ủy chi bộ sắp xếp, bố trí về mặt nhân sự thực hiện công tác này. Hiện nay, chi ủy chi bộ đã có sự phân công, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thành hai bộ phận thực hiện hai khâu công tác độc lập là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết án hình sự và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết án dân sự. Trong đó, cán bộ, Kiểm sát viên được chi ủy chi bộ phân công thực hiện nhiệm vụ trong khâu công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết án dân sự có 06 đồng chí, trong đó có 05 Kiểm sát viên, 01 lãnh đạo phụ trách bộ phận. Các đồng chí được phân công đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với sở trường công tác, trong đó có chú trọng cơ cấu giữa Kiểm sát viên trẻ và Kiểm sát viên có kinh nghiệm để bổ trợ cho nhau. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự bởi lẽ ngoài trình độ năng lực, việc giải quyết án dân sự cần có cả việc vận dụng kinh nghiệm sống của bản thân. Việc phân công từng bộ phận có tính phân hóa chuyên môn cao như vậy là một kinh nghiệm hay của chi ủy chi bộ trong thực tiễn công tác và kết quả của mô hình quản lý này mang lại đã chứng minh cho tính đúng đắn quyết định của chi ủy chi bộ. Về trình độ lý luận chính trị, trong số 06 đồng chí thuộc bộ phận kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết án dân sự thì có 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách bộ phận là chi ủy viên, có trình độ thạc sĩ và cao cấp lý luận chính trị, 04 đồng chí có trình độ lý luận chính trị trung cấp, 01 đồng chí có trình độ lý luận chính trị sơ cấp. Như vậy, xét các yếu tố về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ công tác.

 

Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn là đơn vị có số lượng án dân sự kiểm sát giải quyết thuộc tốp đầu của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định với số lượng án đơn vị phải kiểm sát trong nhiều năm đều trên 500 vụ, trong đó có nhiều vụ án có mức độ phức tạp, nhiều đương sự tham gia nhưng chất lượng kiểm sát giải quyết án ngày càng được nâng cao, hạn chế được đến mức thấp nhất án hủy, sửa có liên quan đến trách nhiệm của Kiểm sát viên. Có được sự thành công này là nhờ chi ủy chị bộ đã phát huy được tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của các đồng chí Kiểm sát viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của chi ủy chi bộ mà trực tiếp là đồng chí chi ủy viên, phó viện trưởng phụ trách bộ phận.

 

Chi ủy chi bộ luôn chú trọng công tác phối hợp trong công tác giữa Viện Kiểm sát và Tòa án trong kiểm sát hoạt động tư pháp giải quyết án dân sự, xem đây là giải pháp quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác kiểm sát. Trước khi Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, chi ủy chi bộ đã phối hợp với chi ủy chi bộ Tòa án và có ý kiến chỉ đạo đồng chí lãnh đạo phụ trách bộ phận xây dựng dự thảo và chủ trì ký kết Quy chế phối hợp liên ngành với Tòa án cùng cấp trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự. Từ khi có Quy chế phối hợp trong công tác, quan hệ phối hợp giữa hai ngành ngày càng được nâng lên góp phần nâng cao chất lượng giải quyết án. Nhiều vi phạm của Tòa án được Viện Kiểm sát kịp thời phát hiện, ban hành kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục; các yêu cầu của Viện Kiểm sát đều được Tòa án chấp nhận.

 

Chi ủy chi bộ chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Kiểm sát viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong khâu công tác này, do đó, mọi hoạt động nghiệp vụ của Kiểm sát viên phải chịu sự quản lý, giám sát của chi ủy chi bộ. Tất cả đề xuất, bài phát biểu của Kiểm sát viên trước khi tham gia phiên tòa, phiên họp đều phải được lãnh đạo viện mà cụ thể là đồng chí phó viện trưởng phụ trách bộ phận duyệt trình lên đồng chí Viện trưởng cho ý kiến trước khi tham gia phiên tòa. Nhờ có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của chi ủy chị bộ mà mọi thiếu sót của Kiểm sát viên trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, soạn thảo bài phát biểu đều được phát hiện, khắc phục kịp thời, giúp chất lượng công tác kiểm sát khi tham gia phiên tòa của Kiểm sát viên được nâng lên, hạn chế tối đa vi phạm có thể dẫn đến án hủy, sửa.

 

Chi ủy chi bộ trực tiếp chỉ đạo việc ban hành kiến nghị, kháng nghị đối với các vi phạm của Tòa án và các cơ quan khác. Đối với những vi phạm mà Kiểm sát viên phát hiện được trong quá trình kiểm sát đều được ghi chép vào sổ theo dõi vi phạm, đề xuất lãnh đạo Viện xem xét ban hành kiến nghị, kháng nghị. Khi có đề xuất từ Kiểm sát viên hoặc tùy tình hình vi phạm của Tòa án, phó viện trưởng phụ trách bộ phận sẽ báo cáo Viện trưởng chỉ đạo ban hành kiến nghị, kháng nghị cho phù hợp. Kiến nghị, kháng nghị đối với vấn đề gì sẽ do Viện trưởng quyết định. Tùy từng vụ việc mà Viện trưởng sẽ là người trực tiếp ký ban hành kháng nghị, kiến nghị hoặc ủy quyền cho phó Viện trưởng phụ trách ký ban hành. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của đơn vị nên với việc trực tiếp cho ý kiến chỉ đạo, Viện trưởng sẽ nắm được thông tin tình hình, hoạt động công tác của bộ phận kiểm sát giải quyết án dân sự, đồng thời kịp thời báo cáo, giải trình đối với chi có thẩm quyền khi có yêu cầu.

 

Trong một số trường hợp, thành viên chi ủy chi bộ (Viện trưởng, Phó viện trưởng phụ trách bộ phận) sẽ trực tiếp nghiên cứu hồ sơ và tham gia phiên tòa đối với những vụ, việc phức tạp kéo dài, được dư luận quan tâm hoặc đối với các vụ án khiếu kiện quyết định, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai. Với việc lãnh đạo Viện trực tiếp nghiên cứu hồ sơ vụ án và tham gia phiên tòa sẽ là dịp để các đồng chí Kiểm sát viên trong bộ phận học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay để vận dụng cho bản thân trong việc Kiểm sát giải quyết án dân sự.

 

Định kỳ hàng năm, chi ủy chi bộ đều tiến hành kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ của Kiểm sát viên trong khâu công tác này. Qua việc kiểm tra, chi ủy chi bộ sẽ đánh giá hiệu quả công việc của từng Kiểm sát viên, chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp giúp Kiểm sát viên khắc phục vi phạm vì mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Nhờ sự quan tâm theo dõi chỉ đạo sát sao, kịp thời của chi ủy chi bộ mà công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trong đó đáng chú ý là việc ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm, đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, được cấp ủy cấp trên tín nhiệm, nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương./. 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 Tiếp
Lịch công tác tuần và lịch trực nghiệp vụ từ 21/9/2020 đến 27/9/2020
Thực hiện nội dung Công văn số 972/VKSBĐ-VP, các đồng chí nhận được thông tin tài khoản thì làm theo hướng dẫn bên dưới để truy cập hệ thống thư điện tử mới.

Số lượt truy cập:980,286 lượt

Số người online:2,711 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved