Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định thẩm định kết quả đánh giá chất lượng tập thể cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ Viện KSND tỉnh BìnhĐịnh

Thực hiện Chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2020 và Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 24/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, cá nhân cấp ủy năm 2020. Để có cơ sở đánh giá phân loại chất lượng tập thể cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng, sáng ngày 11/01/2021Tổ thẩm định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiến hành thẩm định tại Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bình Định.

Tham dự buổi thẩm định có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí trong Tổ thẩm định, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy chủ trì cùng các đồng chí Đảng ủy viên, cấp ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh được chọn để thẩm định. Đại diện cấp ủy, đồng chí Phạm Trung Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm, kết quả tự đánh giá chất lượng tập thể cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng, kết quả phân tích chất lượng đảng viên và phân loại các chi bộ trực thuộc năm 2020; nêu một số kiến nghị, đề xuất đối với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Tổ thẩm định tiến hành kiểm tra hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát; Sổ ghi biên bản họp cấp ủy, chi bộ; Sổ danh sách đảng viên, thu chi đảng phí; Các quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở; Quy chế dân chủ ở cơ sở; hồ sơ công tác phát triển đảng viên; công tác lưu trữ, theo dõi công văn đi, đến của chi, đảng bộ…  

 
Kết thúc buổi kiểm tra, Tổ thẩm định đánh giá: Nhìn chung năm 2020 Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo Đảng bộ khắc phục khó khăn, bám sát nghị quyết, các chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện KSND tối cao và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành, đề ra các giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, được Viện KSND tối cao đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân cấp ủy cơ bản tốt, bảo đảm nội dung theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan. Công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy được đánh giá rất tốt, việc giải quyết khiếu nại tố cáo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định. Nhiều năm liền, Đảng bộ Viện KSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá là đơn vị có nhiều mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay, cần nhân rộng và được các đơn vị bạn học tập. Cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
  
Bên cạnh đó, Tổ thẩm định cũng nêu ra một số thiếu sót, hạn chế và yêu cầu Đảng bộ Viện KSND tỉnh kịp thời khắc phục để công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm tra giám sát đạt kết quả tốt hơn, bảo đảm thực hiện đúng thủ tục, quy trình, hướng dẫn của các cấp ủy đảng đề ra, là một trong những đơn vị được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhận xét, đánh giá tốt./.
Nguyễn Trang

 

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Trở về 1 2 3 4 5 Tiếp

Số lượt truy cập:2,246,516 lượt

Số người online:1,012 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn