Ngày 18/12/2017, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân ở huyện Tuy Phước về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự đã có chuyển biến tích cực. Hầu hết công dân đã ý thức được trốn tránh nghĩa vụ quân sự không chỉ là chối bỏ trách nhiệm đối với Tổ quốc mà còn phải chịu những chế tài của pháp luật...
Tải các câu hỏi và giải đáp ở đường liên kết bên dưới:
Ngày 09/8/2017, Viện KSND tối cao đã ban hành công văn số 3010/ VKSTC-V14 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về thi hành BLHS 2015. Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu để bạn đọc tham khảo, vận dụng.
Ngày 31/7/2017, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn số 256/TANDTC-PC hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc áp dụng BLHS 2015. Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định trân trọng giới thiệu để bạn đọc tham khảo, vận dụng.
BLHS năm 2015 có bảy điều luật quy định về vấn đề xóa án tích (tăng một điều so với BLHS năm 1999), trong đó có một điều (Điều 72) được giữ nguyên như quy định của BLHS năm 1999; một điều (Điều 89) được bổ sung mới và năm điều (các điều 69, 70, 71, 73 và 107) được sửa đổi, bổ sung.
Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định giới thiệu Công văn số 146/TANDTC-PC ngày 11/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao về việc “Viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử” để bạn đọc nghiên cứu, vận dụng.
Bài phát biểu ý kiến của KSV tại phiên tòa là một văn bản pháp lý thể hiện quan điểm của VKS về toàn bộ quá trình giải quyết vụ án; là một trong những căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét khi nghị án nhằm đưa ra quyết định giải quyết vụ án dân sự khách quan, đúng pháp luật.
Để cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị nhận thức và áp dụng đúng, chính xác một số quy có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015 nhằm hạn chế oan, sai trong hoạt động tố tụng hình sự; Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Bình Định thông tin đến bạn đọc bài viết “Thời điểm áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015”.
Trở về 1 2 Tiếp

Số lượt truy cập:356,790 lượt

Số người online:38 người

© Bản quyền thuộc Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình Định 2014
© Copyright 2014 vksbinhdinh.gov.vn, All rights reserved