Danh sách Sáng kiến Ngành KSND tỉnh Bình Định năm 2020:
Danh sách Sáng kiến ngành KSND tỉnh Bình Định năm 2019:

Số lượt truy cập:1,333,107 lượt

Số người online:805 người

© Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định thiết kế và giữ bản quyền
Mong bạn đọc góp ý kiến. Thư điện tử liên hệ: trangtinvks_binhdinh@vks.gov.vn hoặc bbt@vksbinhdinh.gov.vn